Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 66921

EXKOCHLEACE A SPONGIOPLASTIKA

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 66921
Název EXKOCHLEACE A SPONGIOPLASTIKA
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
626 ortopedie - skupina 2 6230 8,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
502 dětská chirurgie 4,06
501 chirurgie 4,06
602 popáleninová medicína 4,06
607 ortopedická protetika 4,06
601 plastická chirurgie 4,06
503 úrazová chirurgie (traumatologie) 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 90
Popis Ošetření kostního defektu nebo nádoru podobné afekce exkochleací stěn a patologického obsahu a výplň dutiny spongiózou autologní či heterologní.
Čím výkom začíná Polohováním pacienta na op. stůl.
Obsah a rozsah výkonu Naložení turniketu, příprava rtg zesilovače a kontrolní snímek. Aseptická příprava op. pole a krytí steri-drape střední velikosti. Incize kůže a preparace po anatomických vrstvách. Revize ložiska v kosti a jeho ohraničení. Exkochleace kostní léze a odběr materiálu na histol. a bakteriologii. Příprava spongiozních štěpů a jejich aplikace do dutiny.Rtg kontrola rozsahu provedené spongioplastiky. Výplachy, hemostáza elekt- rokoagulací, drenáž 2 Redonovy dreny. Sutura po anat. vrstvách. Obvaz.
Čím výkom končí Rtg snímek, administrativní práce spojené s op. výkonem.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 8 90 929,09
Celkem: 929,09
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 0,2 bal 67,00 0,00 % 13,40
08605 Folie incizní steri drape 2 1 kus 158,00 0,00 % 158,00
33977 Rukavice chirurgické sterilní 3 pár 7,90 23,70
08064 Náplast curapor, pooperační na rány 1 ks 39,30 0,00 % 39,30
61668 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1625T) 2 ks 60,05 0,00 % 120,10
61048 COATED VICRYL+NEEDL. 30MM(W9136) 4 ks 69,83 0,00 % 279,32
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 2 ks 114,00 0,00 % 228,00
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 1 bal 86,10 86,10
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 3 ks 5,85 0,00 % 17,55
Celkem: 608,03 965,47
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
965,47 929,09 730,80 2 625

Zpět na výpis