Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 66883

EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE JEDNODUCHÁ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 66883
Název EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE JEDNODUCHÁ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
626 ortopedie - skupina 2 6230 8,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
607 ortopedická protetika 4,06
601 plastická chirurgie 4,06
503 úrazová chirurgie (traumatologie) 4,06
502 dětská chirurgie 4,06
501 chirurgie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí
Doba trvání 60
Popis Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang.
Čím výkom začíná Výkon začíná plánováním rozsahu výkonu podle RTG dokumentace a dalších vyšetření,pokračuje zapolohováním pacienta na oper. stole vč. upevnění zábran, naložení turniketu, příprava rtg zesilovače. Po umytí a převlečení oper. skupiny následuje aseptická příprava oper. pole dezinf. roztokem, za- rouškování oper. pole, nalepení steri-drape, instalace steril. hadic přístrojů a elektrokoagulace.
Obsah a rozsah výkonu Výkony na končetině provádíme v bezkreví, z jedné nebo více incizí podle krajiny a velikosti tumoru. Postupnou preparací anatomických vrstev se dostaneme k postižené kosti, odebereme vzorek tumorosní tkáně a patolog ihned na operačním sále stanoví histologickou diagnózu. Podle ní se řídí další postup operace. U nádorů malých a benigních se provede jen jednoduchá resekce oscilační pilou nebo dlátem, podle charakteru tumoru. U větších tumorů zejm. se vzrůstajícím stupněm malignity se zvětšuje i rozsah resekce,který peroperačně kontrolujeme rtg zesilovačem. V případě možné rekonstrukce provádíme odběr autogenních štěpů z lopaty kosti kyčelní (což je samostatná operace kód 31003) a provedeme rekonstrukci resekované kosti. V případě nemožnosti odběru štěpů je možno použít štěpy z kostní banky. K fixaci štěpů je možno použít kostní cement AO instrumentarium pro steosyntézu, v příznivějších případech drží štěpy autofixačními mechanismy. Po výplachu rány roztokem s antibiotiky uvolníme turniket, elektrokoagulací stavíme krvácení z nepodvázaných cév, zavedeme 3 Redonovy dreny, ránu uzavřeme po vrstvách, st. kryjeme, po opětovné dezinfekci kůže.
Čím výkom končí RTG kontrola ihned na oper. sále, přeložení pacienta z oper. stolu,administrativní úkony spojené s výkonem - napsání oper. protokolu a ordinací do dekursu pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 8 60 619,40
L2 1. asistent 3 60 318,55
Celkem: 937,94
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 1 bal 86,10 86,10
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 0,3 bal 67,00 0,00 % 20,10
08605 Folie incizní steri drape 2 1 kus 158,00 0,00 % 158,00
33977 Rukavice chirurgické sterilní 8 pár 7,90 63,20
08066 Náplast curapor, pooperační na rány 1 ks 46,65 0,00 % 46,65
62024 PLAIN SURGICAL CATGUT(W103) 4 ks 72,62 0,00 % 290,48
61668 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1625T) 4 ks 60,05 0,00 % 240,20
61048 COATED VICRYL+NEEDL. 30MM(W9136) 5 ks 69,83 0,00 % 349,15
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 2 ks 114,00 0,00 % 228,00
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 3 ks 5,85 0,00 % 17,55
Celkem: 688,00 1 499,43
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1 499,43 937,94 487,20 2 925

Zpět na výpis