Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 66879

OTEVŘENÁ SPONGIOPLASTIKA

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 66879
Název OTEVŘENÁ SPONGIOPLASTIKA
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
636 ortopedie - skupina 3 6240 12,18
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
503 úrazová chirurgie (traumatologie) 4,06
501 chirurgie 4,06
607 ortopedická protetika 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí
Doba trvání 90
Popis Ošetření primárního nebo nehojícího se kostního defektu spongioplastikou.
Čím výkom začíná Plánování výkonu. Polohování nemoc. na op. stole. Předop. rtg snímek. Aseptická příprava op. pole. Steri-drape.
Obsah a rozsah výkonu Incize kůže a podkoží. Preparace hlubších anatom. struktur. Preparace kosti v oblasti plánované spongioplastiky. Ošetření kostních částí a odstranění patologicky změněných částí. Hemostáza, výplachy. Provedení spongioplastiky. Zavedení Redonových drenů.
Čím výkom končí Steh op. rány v anatom. vrstvách. Sterilní obvaz. Administrativa - záznam o výkonu, ordinace, záznam pro VZP.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 0 90 929,09
L2 asistent 0 90 477,82
Celkem: 1 406,91
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 0,4 bal 67,00 0,00 % 26,80
08604 Folie incizní steri drape 2 1 ks 104,00 0,00 % 104,00
33977 Rukavice chirurgické sterilní 6 pár 7,90 47,40
08064 Náplast curapor, pooperační na rány 1 ks 39,30 0,00 % 39,30
61668 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1625T) 2 ks 60,05 0,00 % 120,10
61048 COATED VICRYL+NEEDL. 30MM(W9136) 4 ks 69,83 0,00 % 279,32
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 2 ks 114,00 0,00 % 228,00
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 1 bal 86,10 86,10
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 3 ks 5,85 0,00 % 17,55
Celkem: 554,03 948,57
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
948,57 1 406,91 1 096,20 3 452

Zpět na výpis