Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 66863

EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 66863
Název EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
636 ortopedie - skupina 3 6240 12,18
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
607 ortopedická protetika 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí
Doba trvání 240
Popis Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang.
Čím výkom začíná Výkon začíná plánováním rozsahu výkonu podle RTG dokumentace a dalších vyšetření, pokračuje zapolohováním pacienta na oper. stole vč. upevnění zábran, naložení turniketu, příprava rtg zesilovače. Po umytí a převlečení oper. skupiny následuje aseptická příprava oper. pole dezinf. roztokem, za- rouškování oper. pole, nalepení steri-drape, instalace sterilních hadic použ. přístrojů a elektrokoagulace. Dideco.
Obsah a rozsah výkonu Výkony na končetině provádíme v bezkreví, z jedné nebo více incizí podle krajiny a velikosti tumoru. Postupnou preparací anatomických vrstev se dostaneme k postižené kosti, odebereme vzorek tumorosní tkáně a patolog ihned na operačním sále stanoví histologickou diagnózu. Podle ní se řídí další postup operace. U nádorů malých a benigních se provede jen jednoduchá resekce oscilační pilou nebo dlátem, podle charakteru tumoru. U větších tumorů zejm. se vzrůstajícím stupněm malignity se zvětšuje i rozsah resekce,který peroperačně kontrolujeme rtg zesilovačem. V případě možné rekonstrukce provádíme odběr autogenních štěpů z lopaty kosti kyčelní (což je samostatná operace kód 31003) a provedeme rekonstrukci resekované kosti. V případě nemožnosti odběru štěpů je možno použít štěpy z kostní banky. K fixaci štěpů je možno použít kostní cement AO instrumentarium pro osteosyntézu,v příznivějších případech drží štěpy autofixačními mechanismy. Po výplachu rány roztokem s antibiotiky uvolníme turniket, elektrokoagulací stavíme krvácení z nepodvázaných cév, zavedeme 3 Redonovy dreny, ránu uzavřeme po vrstvách, st. kryjeme, po opětovné dezinfekci kůže.
Čím výkom končí RTG kontrolou ihned na oper. sále, přeložením pacienta z oper. stolu, administrativními úkony spojenými s výkonem - napsání oper. protokolu a ordinací do dekursu pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 8 270 2 787,28
L2 1. asistent 3 240 1 274,18
Celkem: 4 061,46
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 0,4 bal 67,00 0,00 % 26,80
62024 PLAIN SURGICAL CATGUT(W103) 5 ks 72,62 0,00 % 363,10
61670 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1626T) 2 ks 57,26 0,00 % 114,52
61260 COATED VICRYL+NEEDL. 40MM(W9373) 3 ks 96,36 0,00 % 289,08
08606 Folie incizní steri drape 2 1 ks 250,00 0,00 % 250,00
01870 Rukavice nítěné taral č. 25 2 pár 45,50 0,00 % 91,00
33977 Rukavice chirurgické sterilní 12 pár 7,90 94,80
13106 Tampón šitý s kroužkem na tkanici 40 x 46 cm 0,3 bal 496,65 0,00 % 149,00
08066 Náplast curapor, pooperační na rány 1 ks 46,65 0,00 % 46,65
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 3 ks 114,00 0,00 % 342,00
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 1 bal 86,10 86,10
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 5 ks 5,85 0,00 % 29,25
Celkem: 1 345,89 1 882,30
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
A000641 Materiál osteosyntetický
A000549 Kostní cement typ dle obsahu výkonu
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1 882,30 4 061,46 2 923,20 8 867

Zpět na výpis