Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 66851

AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE VELKÉHO KLOUBU - KROMĚ KYČLE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 66851
Název AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE VELKÉHO KLOUBU - KROMĚ KYČLE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
626 ortopedie - skupina 2 6230 8,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
607 ortopedická protetika 4,06
606 ortopedie 4,06
503 úrazová chirurgie (traumatologie) 4,06
502 dětská chirurgie 4,06
501 chirurgie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí
Doba trvání 150
Popis Amputace dlouhých kostí na všech úrovních, exartikulace velkých kloubů kromě kyčle a zápěstí.
Čím výkon začíná Výkon začíná plánováním rozsahu oper. výkonu podle RTG dokumentace a dalších vyšetření, pokračuje zapolohováním pacienta na oper. stole včetně upevnění zábran, naložení turniketu, přípravě RTG zesilovače. Po umytí a převlečení oper. skupiny následuje aseptická příprava operačního pole dezinf. roztokem, zarouškování oper. pole, nalepení steri-drape, instalace hadic přístrojů a elektrokoagulace. Dideco.
Obsah a rozsah výkonu Ze dvou spojených poloobloukovitých incizí kůže pronikáme postupně po vrstvách ke kosti nebo kloubu v místě plánované amputace. Vypreparujeme cévy a nervové kmeny, které podvážeme a protneme. Excidujeme měkké tkáně tak, abychom muskulokutánními laloky mohli uzavřít oper. ránu. Pak oscilační pilou provedeme osteotomii kosti nebo exartikulaci kloubu v požadované výši. Ránu vyplachujeme roztokem s antibiotikem. Po odstranění amputované části končetiny uvolníme turniket a elektrokoagulací provedeme hemostázu. Opak. výplachy s ATB, dva Redonovy dreny, uzávěr rány po vrstvách, dezinfekce kůže, sterilní krytí, elastická komprese, RTG kontrola na sále.
Čím výkon končí Přeložením pacienta z oper. stolu, provedení administrativy spojené s operačním výkonem - napsání oper. protokolu a ordinací do dekursu pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 8 150 1 548,49
L2 1. asistent 3 150 796,37
Celkem: 2 344,85
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 0,5 bal 67,00 0,00 % 33,50
08606 Folie incizní steri drape 2 1 ks 250,00 0,00 % 250,00
33977 Rukavice chirurgické sterilní 8 pár 7,90 63,20
00882 Obinadlo pružné ideal jednotlivá 931 023 0 2 ks 24,89 0,00 % 49,78
62023 PLAIN SURGICAL CATGUT(W102) 1 ks 74,01 0,00 % 74,01
61664 ETHILON+NEEDLE 19MM(W1621T) 5 ks 64,24 0,00 % 321,20
61026 COATED VICRYL+NEEDL. 25MM(W9120) 5 ks 67,03 0,00 % 335,15
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 2 ks 114,00 0,00 % 228,00
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 2 bal 86,10 172,20
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 3 ks 5,85 0,00 % 17,55
Celkem: 761,02 1 544,59
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
A000740 Sada autotransfuzní
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1 544,59 2 344,85 1 218,00 5 107

Zpět na výpis