Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 66637

REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE NA DK - MIMO NOHY

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 66637
Název REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE NA DK - MIMO NOHY
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
626 ortopedie - skupina 2 6230 8,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
607 ortopedická protetika 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí
Doba trvání 120
Popis Úprava osového postavení DK u poúrazových či degenerativních stavů rekonstrukcí anatomické osy osteotomií a osteosyntézou.
Čím výkom začíná Plánem operace se zhotovením modelu.
Obsah a rozsah výkonu Polohování pacienta, naložení turniketu, příprava rtg zesilovače a kontrola snímkování ve dvou projekcích, aseptická příprava op. pole, velký steridrape. Incize diafyzárně či metafyzárně, preparace po vrstvách, odhrnutí periostu, založení elevatorií. Pomocí Ki drátů naznačení plánované korekce,oscilační pilou osteotomie a vytětí naznačeného klínu. Zavedení osteosynté- zy - dlahy a šroubů. Kontrola pohybu kloubů, kontrola osy ve dvou projekcích. Hemostáza elektrokoagulací, odsávání, 2 Redonovy dreny. Sutura po anatomických vrstvách.
Čím výkom končí Obvazem rány, rtg snímkem, administrativní prací spojenou s operací.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 8 120 1 238,79
L2 1. asistent 3 120 637,09
Celkem: 1 875,88
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
27379 Set odsávací - model 3 typ yankauer 1 ks 99,12 0,00 % 99,12
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 0,4 bal 67,00 0,00 % 26,80
08606 Folie incizní steri drape 2 1 ks 250,00 0,00 % 250,00
33977 Rukavice chirurgické sterilní 8 pár 7,90 63,20
08066 Náplast curapor, pooperační na rány 1 ks 46,65 0,00 % 46,65
62024 PLAIN SURGICAL CATGUT(W103) 5 ks 72,62 0,00 % 363,10
61670 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1626T) 2 ks 57,26 0,00 % 114,52
61048 COATED VICRYL+NEEDL. 30MM(W9136) 6 ks 69,83 0,00 % 418,98
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 2 ks 114,00 0,00 % 228,00
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 1 bal 86,10 86,10
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 3 ks 5,85 0,00 % 17,55
Celkem: 876,33 1 714,02
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
A000641 Materiál osteosyntetický
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1 714,02 1 875,88 974,40 4 564

Zpět na výpis