Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 66415

AMPUTACE - RUKA

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 66415
Název AMPUTACE - RUKA
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
626 ortopedie - skupina 2 6230 8,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
601 plastická chirurgie 4,06
501 chirurgie 4,06
503 úrazová chirurgie (traumatologie) 4,06
607 ortopedická protetika 4,06
606 ortopedie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí
Doba trvání 120
Popis Amputační výkony v oblasti zápěstí a ruky s výjimkou amputace prstů. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Čím výkon začíná Výkon začíná plánováním rozsahu oper. výkonu podle RTG dokumentace a dalších vyšetření, pokračuje zapolohováním pacienta na oper. stole včetně upevnění zábran, naložení turniketu, přípravě RTG zesilovače. Po umytí a převlečení oper. skupiny následuje aseptická příprava oper. pole dezinfekč- ním roztokem, zarouškování oper. pole, nalepení steri-drape, instalace hadic přístrojů a elektrokoagulace.
Obsah a rozsah výkonu V bezkreví ze dvou polooblouk. incizí preparací po vrstvách postupně vypreparujeme šlachy, cévy a nervové kmeny v obl. zápěstí event. ruky (provádíme-li amputaci dist. od zápěstí). Vypreparované struktury postupně podvážeme a protneme. Pak provedeme buď exartikulaci v radiokarpálním kloubu, nebo osteotomii kostí zápěstí či ruky oscilační pilou podle požadované výšky amputace. Excidujeme měkké tkáně tak, abychom vytvořenými muskulokutánními laloky mohli uzavřít amputační pahýl. Pak reinserujeme přeťaté šlachy, povolíme turniket a elektrokoagulací pečlivě stavíme krvácení. Výplach rány s ATB, odsávání tekutiny, dva Redonovy dreny, uzávěr rá- ny po vrstvách, st. krytí, dezinfekce rány, elastická komprese, RTG kontrola ihned na sále.
Čím výkon končí Přeložením pacienta z oper. stolu, provedení administrativy spojené s operačním výkonem - napsání oper. protokolu a ordinací do dekursu pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 8 120 1 238,79
Celkem: 1 238,79
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 0,3 bal 67,00 0,00 % 20,10
33977 Rukavice chirurgické sterilní 6 pár 7,90 47,40
00827 Obinadlo hydrofilní pletené nesterilní 300 210 0 2 ks 7,06 0,00 % 14,12
61670 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1626T) 3 ks 57,26 0,00 % 171,78
61048 COATED VICRYL+NEEDL. 30MM(W9136) 4 ks 69,83 0,00 % 279,32
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 2 ks 114,00 0,00 % 228,00
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 1 bal 86,10 86,10
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 3 ks 5,85 0,00 % 17,55
Celkem: 415,00 864,37
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
864,37 1 238,79 974,40 3 078

Zpět na výpis