Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 66327

RESEKCE OBRATLE - ZADNÍ - LAMINEKTOMIE INKOMPLETNÍ, ČÁSTEČNÁ JEDNOHO OBRATLE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 66327
Název RESEKCE OBRATLE - ZADNÍ - LAMINEKTOMIE INKOMPLETNÍ, ČÁSTEČNÁ JEDNOHO OBRATLE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
626 ortopedie - skupina 2 6230 8,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
503 úrazová chirurgie (traumatologie) 4,06
607 ortopedická protetika 4,06
506 neurochirurgie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí
Doba trvání 60
Popis Zahrnuje resekci střední části laminy, proc. spinosus a částečnou resekci proc. articulares. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.
Čím výkon začíná Navazuje na standardní přístup zadní.
Obsah a rozsah výkonu Odstranění proc. spinosus. Odstranění lig. flava nahoře i dole - kaudálně. Postupné odstranění laminy a části kloubních výběžků - dorzální obnažení durálního vaku uni - a nebo bilaterální - s ponecháním části kloubních výběžků a úplně příčných výběžků.
Čím výkon končí
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 10 60 619,40 specialista
L2 1. asistent 5 60 318,55
Celkem: 937,94
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0704 Instrumentárium páteřní speciální v ceně 1 850 000,- 7 74000 6 0 100,00 % 1 850 000,00 234,92
Celkem: 1 850 000,00 234,92
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
234,92 937,94 487,20 1 660

Zpět na výpis