Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 66315

INSTRUMENTACE C, T, L, S PÁTEŘE - PŘEDNÍ I ZADNÍ, KAŽDÉHO SEGMENTU, NELZE VYKAZOVAT JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 66315
Název INSTRUMENTACE C, T, L, S PÁTEŘE - PŘEDNÍ I ZADNÍ, KAŽDÉHO SEGMENTU, NELZE VYKAZOVAT JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
636 ortopedie - skupina 3 6240 12,18
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
503 úrazová chirurgie (traumatologie) 4,06
607 ortopedická protetika 4,06
506 neurochirurgie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí
Doba trvání 40
Popis Zavedení implantátu do každého dalšího segmentu páteře a jeho napojení na základní instrumentaci - stabilizaci.
Čím výkon začíná Navazuje na základní instrumentaci 1.segmentu páteře.
Obsah a rozsah výkonu Uložení implantátu do každého dalšího segmentu.Postupné napojení montáže na předchozí - základní instrumentaci.(Uložení implantátu do pohybového segmentu je pro každý segment stejně obtížné, ale jeho napojení na každý další segment páteře - kteroukoliv metodou - je již podstatně jednodušší, než u základního segmentu).(Rozsah montáže je od plus 1 segmentu navíc, až po plus 16 segmentů).
Čím výkon končí
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 2. chirurg 10 40 412,93 cévní
L3 operatér 10 40 412,93 specialista
Celkem: 825,86
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0706 Instrumentárium páteřní - hrudní 7 14000 4 0 100,00 % 350 000,00 44,44
M0705 Instrumentárium chirurgické páteřní 7 16800 4 0 100,00 % 420 000,00 53,33
M0703 Instrumentárium páteřní kompletní v ceně 850 000,- 7 34000 4 0 100,00 % 850 000,00 107,93
Celkem: 1 620 000,00 205,70
ZUM
Kód Název
A000641 Materiál osteosyntetický
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
205,70 825,86 487,20 1 519

Zpět na výpis