Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 66122

EXARTIKULACE V KYČLI

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 66122
Název EXARTIKULACE V KYČLI
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
636 ortopedie - skupina 3 6240 12,18
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
607 ortopedická protetika 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí
Doba trvání 240
Popis Exartikulace v kyčli pro TU, chron. zánět nebo jinou závažnou deformitu.
Čím výkon začíná Plánováním rozsahu výkonu podle RTG dokumentace a dalších vyšetření, pokračuje zapolohováním pacienta na oper. stole vč. upevnění zábran,přípravou rtg zesilovače. Po umytí a převlečení oper. skupiny následuje aseptická příprava oper. pole dezinfekčním roztokem, zarouškování oper. pole, nalepení steri-drape, instalace sterilních hadic přístrojů a elektrokoagulace, retransfuzní přístroj.
Obsah a rozsah výkonu Výkon začíná dvojitou poloobloukovitou incizí, pokračuje prepací do hlubších vrstev za pečlivé hemostázy elektrokoagulací a odsávání do filtru retransfusního přístroje. Postupně se vypreparují hlavní nervové kmeny a cévy,které se v požadované výši podvážou a protnou. Dále se provede excize měkkých tkání, aby se vytvořily muskulokutánní laloky, kterými se v závěru operace uzavře rána. Pak se provede exartikulace v kyčelním kloubu, odstraní se celá DK, provede se resekce měkkých tkání podle zásad onkol. radikality. Výplach rány roztokem s ATB, 3 x Redonův dren, uzávěr rány po vrstvách, sterilní krytí, rtg kontrola.
Čím výkon končí Přeložením pacienta z oper.stolu,provedením administrativních úkonů spojených s výkonem - napsání oper. protokolu a ordinací do dekursu pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 1. asistent 8 240 2 477,58
L3 operatér 8 240 2 477,58
Celkem: 4 955,16
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 1 bal 67,00 0,00 % 67,00
61280 COATED VICRYL+NEEDL. 45MM(W9378) 2 ks 107,53 0,00 % 215,06
62024 PLAIN SURGICAL CATGUT(W103) 5 ks 72,62 0,00 % 363,10
61670 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1626T) 2 ks 57,26 0,00 % 114,52
61260 COATED VICRYL+NEEDL. 40MM(W9373) 3 ks 96,36 0,00 % 289,08
08606 Folie incizní steri drape 2 1 ks 250,00 0,00 % 250,00
01870 Rukavice nítěné taral č. 25 3 pár 45,50 0,00 % 136,50
33977 Rukavice chirurgické sterilní 6 pár 7,90 47,40
13106 Tampón šitý s kroužkem na tkanici 40 x 46 cm 0,3 bal 496,65 0,00 % 149,00
00832 Obinadlo hydrofilní pletené nesterilní 300 314 0 5 ks 17,64 0,00 % 88,20
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 4 ks 114,00 0,00 % 456,00
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 2 bal 86,10 172,20
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 5 ks 5,85 0,00 % 29,25
Celkem: 1 424,41 2 377,31
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
A000641 Materiál osteosyntetický
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
2 377,31 4 955,16 2 923,20 10 256

Zpět na výpis