Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 63651

TERMOABLACE ENDOMETRIA

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 63651
Název TERMOABLACE ENDOMETRIA
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
633 gynekologie a porodnictví - skupina 3 6120 12,18
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/život
Doba trvání 15
Popis Destrukce endometriální sliznice teplem za pomoci balónového katétru u jinak nestavitelného těžkého děložního krvácení.
Čím výkom začíná zavedením balónového katétru do dutiny děložní za sterilních podmínek - lege artis, jeho přopojení k řídící jednotce, naplnění médiem, následuje spuštění přístroje, předehřátí na pracovní teplotu 87 - 90 °C.
Obsah a rozsah výkonu vlastní proces termoablace endometria začíná dosažením teploty média 87 °C, poté se spustí odpočet trvání vlastní termoablace trvající přesně 8 minut. Řídící jednotka přesně reguluje teplotu v balónu, kontroluje intrauterinní tlak. Jsou splněny všechny podmínky bezpečnosti - elektronickou regulací - optickou a zvukovou kontrolou. Při překročení přesně stanovených hodnot (udených výrobcem), tlaku nebo teploty uvnitř katétru se přístroj samočinně vypne. V průběhu terablace endometria trvající 8 minut dochází ke koagulaci termolabilních bílkovin sliznice dutiny děložní, tím k destrukci endometria, čímž je dosaženo redukce jeho plochy, tj. zdraoje nadměrného krvácení. Účinnost metody je dle literárních zdrojů a dle vlastních zkušeností udávána v rozmezí 86 - 100%, je to metoda vhodná zejména pro svou minimální invazivitu do organismu pacientky, krátké trvání (8 minut). Výkon lze provádět ambulantně, v místním znecitlivění. Dosud nejsou známé komplikace při použití této techniky. V domácích podmínkách je to zatím jediná varianta teroablace endometria splňující podmínky použití ve zdravotnických zařízeních.
Čím výkom končí Vypuštěním tekutého média z balónkového katétru a vyjmutím katétru z dutiny děložní.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 ošetřující 3 15 79,64
Celkem: 79,64
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M5120 Katétr - Termachoice 1 ks 15 750,00 0,00 % 15 750,00
Celkem: 15 750,00 15 750,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M1615 Termachoice - řídící jednotka 5 8925 4 0 100,00 % 178 500,00 11,62
M1616 Termachoice - spojovací kabel 1 525 0,1 0 100,00 % 10 500,00 177,65
Celkem: 189 000,00 189,27
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
15 939,27 79,64 182,70 16 202

Zpět na výpis