Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 63613

OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 63613
Název OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
633 gynekologie a porodnictví - skupina 3 6120 12,18
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
604 dětská gynekologie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 2/1 rok
Doba trvání 75
Popis Resekce/vaporizace intrauterinních patologií (myom, polyp), resekce nitroděložního septa a nitroděložních adhezí, ablace endometria, Použití anestezie účtuj zvlášť. Jednorázové operační pouzdro je u ambulantně provedeného výkonu vykázáno jako ZUM.
Čím výkom začíná Pacientka je umístěna do gynekologické polohy, je provedena dezinfekce vulvy a pochvy. Do dutiny děložní je zaveden terapeutický hysteroskop s pracovním kanálem pro mechanický nástroj (nůžky,kleště) nebo elektrodu, případně 24 Fr. resektoskop s kličkou/vaporizační elektrodou (po příslušné dilataci hrdla děložního- dilatace je vykazována samostatně, jednorázové pomůcky- bipolární případně monoplární elektrody jsou vykazovány jako ZUM, operační pouzdro pro 3 mm hysteroskop je vykazováno jako ZUM pouze u ambulantního výkonu). Výkon může být proveden bez znecitlivění (3mm optické systémy) v místním znecitlivění nebo v celkové anestézii (samostatné kódy) při použití optických systémů nad 3 mm.
Obsah a rozsah výkonu Po zavedení elektrody do pracovního kanálu, případně vysunutí kličky/vaporizační elektrody resektoskopu je nožním pedálem aktivován generátor napětí. Cílový útvar/tkáň v dutině děložní je postupně krájena/vaporizována. Operační výkon v případě intrauterinní patologie do 2cm (polyp,myom) lze provést ambulantní formou - v běžné praxi ambulantního specialisty bez nutnosti zákrokového sálku. Operační výkon v případě intrauterinních patologií nad 2 cm (včetně ablace endometria, resekce septa děložního, fibrózních intrauterinních adhezí) je prováděn na zákrokovém sálku/operačním sále. Po rozkrájení útvaru dutiny děložní jsou zbytky vyjmuty za pomocí úchopových kleští zavedených pracovním kanálem terapeutického hysteroskopu, případně za pomoci kličky/vaporizační elektrody resektoskopu.
Čím výkom končí Intrauterinní operační výkon je ukončen vytažením terapeutického hysteroskopu/resektoskopu z dutiny děložní a následnou dezinfekcí pochvy. Odebraný bioptický materiál je odeslán k histopatologickému vyšetření.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 5 75 774,24 spec. kurz
Celkem: 774,24
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
11317 SÁČEK NA MOČ SM 02 1 ks 15,00 0,00 % 15,00
29858 STŘÍKAČKA INJ. 1 box 1,50 0,00 % 1,50
27529 Jehla INJEKČNÍ NEOLUS 1 ks 0,71 0,71
33977 Rukavice chirurgické sterilní 1 pár 9,40 9,40
M0692 Nádobka na histologii 2 ks 30,00 0,00 % 60,00
M5316 Bioptické kleště hysteroskopické 0,00333 ks 19 900,00 0,00 % 66,27
Celkem: 19 956,61 152,88
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
L0009 Roztok dezinfekční bezalkoholový 0,2 0,00 % 64,74
Celkem: 0,00 64,74
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0082 Pumpa distenční 3 10500 4 0 100,00 % 350 000,00 165,58
P0081 Kamera, zdroj světla, monitor 3 24000 4 100,00 % 800 000,00 378,47
M1525 Hysteroskop 3 5400 4 0 100,00 % 180 000,00 85,16
P0086 Pedál nášlapní 3 738 4 0 100,00 % 24 600,00 11,64
P0085 Kabel spojovací 1 480 4 0 100,00 % 16 000,00 21,46
P0084 Kabel napájecí 3 110 4 0 100,00 % 3 675,00 1,74
P0083 Generátor napětí elektrochirurgický 3 9000 4 0 100,00 % 300 000,00 141,93
Celkem: 1 674 275,00 805,98
ZUM
Kód Název
A000706 Pouzdro pro 3mm hysteroskop
A000571 Elektroda typ dle obsahu výkonu
ZULP
Kód Název
L0010 Purisol
72558 INFUSIO NATRII CHL.ISOT.INFUSIA
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1 023,60 774,24 913,50 2 711

Zpět na výpis