Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 63611

HYSTEROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 63611
Název HYSTEROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
613 gynekologie a porodnictví - skupina 1 6100 6,09
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
604 dětská gynekologie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 2/1 rok
Doba trvání 30
Popis Diagnostická hysteroskopie s intrauterinním bioptickým odběrem (cílená biopsie, kyreráž). Použití anestezie účtuj zvlášť. Jednorázové operační pouzdro je u ambulantně provedeného výkonu vykázáno jako ZUM.
Čím výkom začíná Pacientka je umístěna do gynekologické polohy, je provedena dezinfekce pochvy. Do dutiny děložní je zaveden hysteroskop s pracovním kanálem pro bioptické kleště (při použití 3 mm optiky není dilatace hrdla děložního nutná, jednorázové pouzdro je vykázáno jako ZUM v případě že je výkon proveden ambulantní formou v běžném ambulantním gynekologickém zařízení bez nutnosti provedení v zákrokovém sálku). Při použití optických systémů nad 3 mm je spojená dilatace hrdla děložního vykazována samostatným kódem. Je li výkon prováděn v místním znecitlivění případně celkové anestézii, vykazují se tyto výkony samostatnými kódy.
Obsah a rozsah výkonu Po zavedení hysteroskopu do dutiny děložní je provedena inspekce a zhodnocení intrauterinního nálezu. Za pomocí bioptických kleští je odebrána biopsie - cílená v případě suspektního ložiska, necílená - náhodná z přední a zadní stěny děložní a fundu děložního v případě nesuspektního nálezu. V případě nesuspektního nálezu může být vzorek odebrán z přední a zadní stěny děložní kyretou .
Čím výkom končí Intrauterinní výkon je ukončen vytažením hysteroskopu z dutiny děložní a následnou dezinfekcí pochvy. Odebraný bioptický materiál je odeslán k histopatologickému vyšetření.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 5 30 159,27 spec. kurz
Celkem: 159,27
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M5316 Bioptické kleště hysteroskopické 0,00333 ks 19 900,00 0,00 % 66,27
M0692 Nádobka na histologii 2 ks 30,00 0,00 % 60,00
29858 STŘÍKAČKA INJ. 1 box 1,50 0,00 % 1,50
27529 Jehla INJEKČNÍ NEOLUS 1 ks 0,71 0,71
33977 Rukavice chirurgické sterilní 1 pár 9,40 9,40
Celkem: 19 941,61 137,88
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
L0009 Roztok dezinfekční bezalkoholový 0,2 0,00 % 64,74
72558 INFUSIO NATRII CHL.ISOT.INFUSIA 1 0,00 % 30,00
Celkem: 0,00 94,74
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0081 Kamera, zdroj světla, monitor 3 24000 4 100,00 % 800 000,00 151,39
P0080 Manžeta tlaková 3 3000 4 0 100,00 % 100 000,00 18,92
M1525 Hysteroskop 3 5400 4 0 100,00 % 180 000,00 34,06
Celkem: 1 080 000,00 204,37
ZUM
Kód Název
A000706 Pouzdro pro 3mm hysteroskop
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
436,99 159,27 182,70 779

Zpět na výpis