Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 63561

MIKROABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 63561
Název MIKROABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
613 gynekologie a porodnictví - skupina 1 6100 6,09
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
604 dětská gynekologie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 měsíc
Doba trvání 15
Popis Případná anestezie nebo analgosedace se vykazují samostatným číslem výkonu.
Čím výkom začíná Výběr abradátu z krevních koagulí.
Obsah a rozsah výkonu Vložení materiálu do nádobky s 10% formalinem, fixace.
Čím výkom končí Označením nádobky, vyplněním průvodky, popisem materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměně.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 5 15 79,64
Celkem: 79,64
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M0702 Nádobka s uzávěrem 2 ks 5,00 0,00 % 10,00
Celkem: 5,00 10,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M1529 Síto vaginální malé v ceně 51 600,- 8 1032 4 0 100,00 % 51 600,00 1,94
Celkem: 51 600,00 1,94
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
11,94 79,64 91,35 183

Zpět na výpis