Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 63549

LASEROVÁ KONIZACE DĚLOŽNÍHO HRDLA

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 63549
Název LASEROVÁ KONIZACE DĚLOŽNÍHO HRDLA
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
613 gynekologie a porodnictví - skupina 1 6100 6,09
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
604 dětská gynekologie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 2/1 rok
Doba trvání 30
Popis Odstranění patologického ložiska na děložním hrdle CO2 laserem ve tvaru konusu či cylindru do zdravé tkáně.
Čím výkom začíná V gynekologické poloze jsou nehořlavým prostředkem dezinfikována rodidla a připraven CO2 laserový přístroj kombinovaný s kolposkopem v zákrokovém sálku, který odpovídá hygienickým předpisům pro práci s lasery. Pracuje se většinou v celkové anestézii.
Obsah a rozsah výkonu Patologická ložiska jsou zvýrazněna Lugolovým roztokem nebo kyselinou octovou a do kanálu děložního hrdla je instilován Indigokarmín. Děložní hrdlo je infiltrováno ze 4 míst 1 ml POR Sandoz ředěného cca 7 ml Aqua pro inf. Za použití nereflexních nástrojů je z děložního hrdla odstraněn konus nebo cylindr, obsahující pokud možno veškerou patologickou tkáň pro histologické vyšetření. Objem konusu se změří v kalibrovaném válci. Spodina i okraje mohou být vaporizovány. Může se připojit kyretáž zbývajícího kanálu děložního hrdla. Defokusovaným paprskem laseru se provede pečlivá hemostáza.
Čím výkom končí Na hrdlo se přiloží krátká tamponáda s 1 amp. Antilysinu.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 operatér 10 30 159,27 special. laserový kurz
L1 1. asistent 1 30 88,49
Celkem: 247,76
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 0,4 bal 67,00 0,00 % 26,80
02054 STŘÍKAČKA INJ PH 20ML 1 ks 2,90 2,90
27529 Jehla INJEKČNÍ NEOLUS 1 ks 0,71 0,71
33977 Rukavice chirurgické sterilní 4 pár 7,90 31,60
M0695 Lugol sol. 20 ml 0,00 0,00 % 0,00
Celkem: 78,51 62,01
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M1529 Síto vaginální malé v ceně 51 600,- 8 1032 4 0 100,00 % 51 600,00 3,89
M0239 Laser CO2 v ceně 3 000 000,- 4 45000 6 0 100,00 % 3 000 000,00 291,66
Celkem: 3 051 600,00 295,55
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
357,56 247,76 182,70 788

Zpět na výpis