Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 63547

KYRETÁŽ HRDLA DĚLOŽNÍHO, ABLACE POLYPU (PŘIČTI EV. DILATACI A EXCIZI)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 63547
Název KYRETÁŽ HRDLA DĚLOŽNÍHO, ABLACE POLYPU (PŘIČTI EV. DILATACI A EXCIZI)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
613 gynekologie a porodnictví - skupina 1 6100 6,09
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
604 dětská gynekologie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 15
Popis Druh použité anestezie se vykáže samostatným číslem výkonu. Excize i dilatace se vykazují zvlášť.
Čím výkom začíná Dezinfekcí zevních rodidel a pochvy a zarouškováním.
Obsah a rozsah výkonu Zavedení poševních zrcadel, uchopení čípku děložního ozubenými kleštěmi s následnou kyretáží cervikálního kanálu včetně ev. ablace polypů. Druh použité anestezie vykázat zvl. kódem.
Čím výkom končí Odstraněním nástrojů a závěrečnou dezinfekcí, vyplnění dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 5 15 79,64
Celkem: 79,64
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
02052 STŘÍKAČKA INJ PH 10ML 2 ks 1,90 3,80
27529 Jehla INJEKČNÍ NEOLUS 2 ks 0,71 1,42
M0703 Zátka gumová 2 ks 1,00 0,00 % 2,00
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 0,2 bal 67,00 0,00 % 13,40
33977 Rukavice chirurgické sterilní 1 pár 7,90 7,90
M0710 Nádoby 2 ks 5,00 0,00 % 10,00
Celkem: 83,51 38,52
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M1529 Síto vaginální malé v ceně 51 600,- 8 1032 4 0 100,00 % 51 600,00 1,94
Celkem: 51 600,00 1,94
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
40,46 79,64 91,35 211

Zpět na výpis