Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 63534

LASEROVÁ VAPORIZACE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 63534
Název LASEROVÁ VAPORIZACE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
613 gynekologie a porodnictví - skupina 1 6100 6,09
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
604 dětská gynekologie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 4/1 rok
Doba trvání 30
Popis Destrukce patologického ložiska na děložním hrdle, v pochvě nebo na vulvě CO2 laserem. Předchozí nebo současná biopsie je nezbytná.
Čím výkom začíná V gynekologické poloze jsou nehořlavým prostředkem dezinfikována rodidla a připraven CO2 laserový přístroj kombinovaný s kolposkopem v zákrokovém sálku, který odpovídá hygienickým předpisům pro práci s lasery.
Obsah a rozsah výkonu Patologická ložiska jsou zvýrazněna Lugolovým roztokem nebo kyselinou octovou a za kolposkopické kontroly je odebrána tkáň pro histologické vyšetření bioptickými klíšťkami. Děložní hrdlo je infiltrováno ze čtyř míst 1 ml POR Sandoz ředěným cca 7 ml 1% mesokainu, při lokalizaci v pochvě či na vulvě množstvím přiměřeným rozsahu ložisek. Za použití nereflexních nástrojů následuje vaporizace laserovým paprskem do zdravé tkáně v hloubce i šířce, které jsou kontrolovány kalibrovaným měřítkem. Může se připojit kyretáž kanálu děložního hrdla. Defokusovaným paprskem se provede pečlivá hemostáza.
Čím výkom končí Na hrdlo děložní se přiloží krátká tamponáda s 1 amp. Antilysinu.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 operatér 5 30 159,27 special. laserový kurz
L1 1. asistent 1 30 88,49
Celkem: 247,76
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
02052 STŘÍKAČKA INJ PH 10ML 1 ks 1,90 1,90
33977 Rukavice chirurgické sterilní 3 pár 7,90 23,70
27529 Jehla INJEKČNÍ NEOLUS 1 ks 0,71 0,71
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 0,2 bal 67,00 0,00 % 13,40
Celkem: 77,51 39,71
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0314 Laser operační v ceně 3 000 000,- 5 90000 6 0 100,00 % 3 000 000,00 291,66
Celkem: 3 000 000,00 291,66
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
331,37 247,76 182,70 762

Zpět na výpis