Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 63415

SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 63415
Název SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 6090 4,85
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
604 dětská gynekologie 4,85
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů) /1 den; 10x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů) / 1 těhotenství
Doba trvání 40
Popis Součástí výkonu je také provedení obrazové dokumentace.
Čím výkon začíná Prostudováním dokumentace pacientky, určením datace těhotenství dle parametru CRL v I. trimestru těhotenství.
Obsah a rozsah výkonu Obsahem výkonu je: superkonziliární ultrazvukové vyšetření abnormality zjištěné při screeningovém ultrazvukovém vyšetření, nebo prenatální péče o riziková těhotenství, nebo provádění výkonů prenatální invazivní diagnostiky a terapie pod kontrolou ultrazvuku.
Čím výkon končí Vyhotovením písemné zprávy o provedeném výkonu. Nutná obrazová dokumentace jako doklad o provedení výkonu.
Podmínky Nutnost CERTIFIKÁTU ČGPS ČLS JEP. Poznámka k OF: V případě vícečetného těhotenství se zdravotní výkon vykáže vícekrát (dle počtu plodů).
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 40 493,35
Celkem: 493,35
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jednotka Cena DPH Body
A000070 Obrazová dokumentace 1 ks 1,60 0,00 % 1,60
A000057 EEG, EKG gel 0,1 250 ml 39,00 0,00 % 3,90
Celkem: 40,60 5,50
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0331 Sonograf II. typu včetně barev. doppler. techniky v ceně 7 000 000,- 5 350000 12 0 100,00 % 7 000 000,00 405,09
Celkem: 7 000 000,00 405,09
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
410,59 493,35 194,00 1 098

Zpět na výpis