Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 63415

SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 63415
Název SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 6090 3,82
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
604 dětská gynekologie 3,82
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 10/1 rok
Doba trvání 30
Popis Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu.
Čím výkom začíná Přípravou odpovídající požadavku některé z níže uvedených vyšetřovacích metod.
Obsah a rozsah výkonu Zaměření: a/ Komplexní biometrie plodu (lineární, obvodová, plošná, ev. volumetrická) - u skupin žen s rizikem v těhotenství (diabetes mellitus, pozdní gestóza, kardiopathie, Rh inkompatibilita aj.) - u hypertrofických, hypotrofických plodů a neproporcionálních plodů Biometrie orgánová (mozkové komory, játra, ledviny aj.) - u VVV skeletu a dalších vad. b/ Dokončení diagnostiky u plodů se závažnou vývojovou vadou. Ve spolupráci s odd. lékařské genetiky pomáhat při dalším rozhodování o osudu těchto plodů. c/ Provádění invazních prenatálních vyšetření a terapie pod kontrolou ultrazvuku. d/ Diferenční diagnostika tumorů malé pánve, kontrolní vyšetřování v rámci hodnocení výsledků onkologické terapie za použití speciálních vyšetřovacích metod (rectosponografie, cystosonografie aj.) e/ Vyšetřování Dopplerovskou technikou u rizikových těhotenství (pozdní gestoza, diabetes mellitus aj.) - u gynekologických tumorů. f/ Vyšetřování vaginální sondou - výběrová vyšetření v 1. trimestru gravidity - hodnocení nálezů ovarií a endometria v rámci hormonální onkologické diagnostiky - urogynekologické vyšetření - vyšetření v rámci fertilizace in vitro a embryotransferu na vybraných pracovištích.
Čím výkom končí Popisem nálezu v dokumentaci, snímkem, vystavením nálezu.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 10 30 255,948 Nutnost certifikátu do 1 roku po vydání podmínek jeho získání
Celkem: 255,95
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000399 Kondom 1 3 0,00 3
Celkem: 3,00 3,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0331 Sonograf II. typu včetně barev. doppler. techniky v ceně 7 000 000,- 5 350000 12 0 100,00 % 7 000 000,00 303,82
Celkem: 7 000 000,00 303,82
ZUM
Kód Název
A000070 Obrazová dokumentace
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
563 115 678

Zpět na výpis