Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 63411

SCREENINGOVÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ VE 20. AŽ 22. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 63411
Název SCREENINGOVÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ VE 20. AŽ 22. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 6090 4,85
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů) / 1 den; 1x (jeden plod), vícekrát (podle počtu plodů) / 1 těhotenství
Doba trvání 25
Popis Screeningové ultrazvukové vyšetření k záchytu patologií ve II. trimestru těhotenství. Součástí výkonu je také provedení obrazové dokumentace.
Čím výkon začíná Prostudováním dokumentace pacientky, určením datace těhotenství dle parametru CRL v I. trimestru těhotenství.
Obsah a rozsah výkonu Písemná zpráva musí zhodnotit: počet plodů, u vícečetného těhotenství chorionicitu a amnionicitu, vitalitu, biometrii, při které jsou měřeny parametry BPD, HC, AC, FL a vypočtena odhadovaná hmotnost plodu – EWF (při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu a datací těhotenství podle CRL v I. trimestru je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ - 603), morfologii plodu (se zápisem „bez zjištěných morfologických abnormalit plodu“), lokalizaci placenty (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky), množství plodové vody.
Čím výkon končí Vyhotovením písemné zprávy o provedeném výkonu. Nutná obrazová dokumentace jako doklad o provedení výkonu.
Podmínky Poznámka k OF: V případě vícečetného těhotenství se výkon vykáže vícekrát (podle počtu plodů).
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 25 308,34
Celkem: 308,34
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jednotka Cena DPH Body
A000070 Obrazová dokumentace 1 ks 1,60 0,00 % 1,60
A000057 EEG, EKG gel 0,1 250 ml 39,00 0,00 % 3,90
Celkem: 40,60 5,50
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0087 Sonograf s abdominální a vaginální sondou 5 45000 4 0 100,00 % 900 000,00 97,66
Celkem: 900 000,00 97,66
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
103,16 308,34 121,25 533

Zpět na výpis