Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 63411

SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V 18. - 20. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 63411
Název SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V 18. - 20. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 6090 3,82
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 čtvrtletí
Doba trvání 20
Popis Je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 18. - 20. týdnu těhotenství. Bude použit jenom v tomto jediném případě.
Čím výkom začíná Výkon začíná zhodnocením dokumentace a stanovením týdne těhotenství dle poslední menstruace. Příprava pacientky.
Obsah a rozsah výkonu Uložení pacientky na vyšetřovací lůžko, nanesení kontrastního gelu na příslušnou oblast břicha. Vlastní výkon spočívá v systematickém vyšetření UZ sondou konvexní či lineární 3,5 - 5 MHz v několika rovinách. Zaměření na a/ zjištění počtu plodů b/ vitalita c/ biometrie plodu - stanovení délky těhotenství d/ genetické vyšetření - hodnocení nepřímých známek malformace plodu - retardace růstu plodu - neproporcionalita části plodu - změna množství plodové vody - změny placenty - přímé zjišťování VVV a jiných onemocnění jednotlivých systémů - VVV hlavičky, CNS a rozštěpové vady páteře - Tumory a cysty.Útvary v oblasti krku a trupu plodu - VVV srdce a velkých tepen, tepová frekvence a vent. Poruchy rytmu - Gastrointestinální trakt - Urogenitální trakt - Tvarové odchylky plodu , defekty břišní stěny, omphalocoele, gastroschizis - Základní hodnocení končetin
Čím výkom končí Pořízení obrazové dokumentace, jako doklad o provedení výkonu. Očištěním pacientky, popis nálezu v dokumentaci. Odchod pacientky.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 5 20 87,7536 funkční licence
Celkem: 87,75
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M5045 Obrazová dokumentace 1 24 0,00 24
Celkem: 24,00 24,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0087 Sonograf s abdominální a vaginální sondou 5 45000 4 0 100,00 % 900 000,00 112,41
Celkem: 900 000,00 112,41
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
224 76 300

Zpět na výpis