Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 53490

ROZSÁHLÉ DEBRIDEMENT SLOŽITÝCH OTEVŘENÝCH ZLOMENIN

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 53490
Název ROZSÁHLÉ DEBRIDEMENT SLOŽITÝCH OTEVŘENÝCH ZLOMENIN
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
523 úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 5110 8,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
502 dětská chirurgie 4,06
501 chirurgie 4,06
607 ortopedická protetika 4,06
606 ortopedie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí
Doba trvání 120
Popis Primární ošetření složitých otevřených zlomenin excizí a exstirpací života neschopných částí tkání a kostních úlomků, event. cizích těles. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Čím výkom začíná Plánováním výkonu. Předoperační rtg. snímek. Polohováním pacienta na op. stole. Aseptickou přípravou operačního pole.
Obsah a rozsah výkonu Incize v místě kožního defektu po traumatu. Excize kůže a podkoží až do zdravé oblasti. Excize života neschopných částí pavézek a svalů. Hemostáza průběžně. Očištění a odštípání znečištěných kostních fragmentů. Extirpace kostních fragmentů jejichž výživa je ohrožena. Další etapou operace, která nespadá pod tento kód je vlastní ošetření zlomeniny. Zavedení více (3 - 4) Redonových drenů k odsávání sekretů event. k laváži antibiotiky. Opakovaný výplach rány antibiotiky. Sutura hlubokých struktur, pokud poraněny (nervy, šlachy). Sutura v anatomických vrstvách. Fixační stehy na dreny. Krycí obvaz sterilním materiálem.
Čím výkom končí Administrativa - operační protokol, ordinace, záznam pro VZP.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 8 120 1 238,79
Celkem: 1 238,79
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
27379 Set odsávací - model 3 typ yankauer 1 ks 99,12 0,00 % 99,12
02052 STŘÍKAČKA INJ PH 10ML 2 ks 1,90 3,80
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 1 bal 67,00 0,00 % 67,00
62003 PLAIN CATGUT+NEEDLE 30MM(W439) 1 ks 86,58 0,00 % 86,58
61670 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1626T) 5 ks 57,26 0,00 % 286,30
33977 Rukavice chirurgické sterilní 3 pár 7,90 23,70
61048 COATED VICRYL+NEEDL. 30MM(W9136) 5 ks 69,83 0,00 % 349,15
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 1,5 bal 86,10 129,15
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 2 ks 5,85 0,00 % 11,70
Celkem: 481,54 1 056,50
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1 056,50 1 238,79 974,40 3 270

Zpět na výpis