Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 53467

ZLOMENINY TIBIÁLNÍHO NEBO FIBULÁRNÍHO PLATEAU TIBIE - (TYP B/AO KLASIFIKACE) - OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 53467
Název ZLOMENINY TIBIÁLNÍHO NEBO FIBULÁRNÍHO PLATEAU TIBIE - (TYP B/AO KLASIFIKACE) - OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
523 úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 5110 8,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
607 ortopedická protetika 4,06
606 ortopedie 4,06
502 dětská chirurgie 4,06
501 chirurgie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 den na jednu stranu
Doba trvání 120
Popis Zlomenina tibiálního nebo fibulárního plateau tibiae - otevřená repozice a osteosyntéza s nebo bez účasti fibuly.
Čím výkom začíná Plánem operačního výkonu s přípravou a výběrem adekvát. instrumentaria a implantátů. Zapolohováním pac. na operační stůl. Namotání turniketu. Instalace rtg zesilovače. Aseptická příprava operačního pole se zarouškováním. Nalepení operační fólie.
Obsah a rozsah výkonu Kožní řez dle typu zlomeniny - podélný, obvykle lehce zahnutý, femorotibiální parapatell. mediláně i fibulárně. Po té tupou i ostrou preparací postupně odhalujeme fragmenty zlomeniny a linie lomu zlomeniny. Provádíme jejich opatrnou mobilizaci a repozici. Repozici obvykle provizorně fixujeme a opakovaně i kontrolujeme na rtg zesilovači. Je-li repozice kloubní plochy kvalitní provedeme definitivní repozici osteosyntetickým implantátem (solo šrouby vyjímečně, " T " AO dle nejčastěji). U kondylárních zlomenin nutno zlom. kondylu často doplnit o spongioplastiku z lopaty kosti kyčelní. Často i operujeme na meniscích (menisectomie event. naopak sutura menisku). V některých případech jsme nuceni i reinserovat. Přední ZV, vyjímečně zadní ZV suturou či odpovídajícím fixačním implantátem. Definitivní fixaci zlom. pak závěrečně kontrolujeme na rtg zesilovači. Během operace provádíme opakovaně odsávání sekretů z op. rány, i pravidelně stavíme krvácení v op. ráně, pochopitelně nejvíce po uvolnění turniketu. Před suturou op. rány zavádíme 3-4 Redonovy dreny. Suturu op. rány provádíme zvykle po anatom. vrstvách.
Čím výkom končí Aseptickým obvazem operační rány, sádrovou fixací (samostatný výkon) poraněné končetiny od třísla po palec a závěrečnou rtg kontrolou provedené osteosyntezy zlomeniny.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 0 120 1 238,79 spec. průprava
L2 1. asistent 0 120 637,09
Celkem: 1 875,88
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
27379 Set odsávací - model 3 typ yankauer 1 ks 99,12 0,00 % 99,12
M2803 Výplach 500ml 1 ml 37,00 37,00
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 0,2 bal 67,00 0,00 % 13,40
62024 PLAIN SURGICAL CATGUT(W103) 1 ks 72,62 0,00 % 72,62
61670 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1626T) 2 ks 57,26 0,00 % 114,52
61048 COATED VICRYL+NEEDL. 30MM(W9136) 5 ks 69,83 0,00 % 349,15
08604 Folie incizní steri drape 2 1 ks 104,00 0,00 % 104,00
33977 Rukavice chirurgické sterilní 8 pár 7,90 63,20
00882 Obinadlo pružné ideal jednotlivá 931 023 0 4 ks 24,89 0,00 % 99,56
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 2 ks 114,00 0,00 % 228,00
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 2 bal 86,10 172,20
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 3 ks 5,85 0,00 % 17,55
Celkem: 745,57 1 370,32
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0727 Vrtačka, oscilační pila v ceně 250 000,- 5 5000 4 0 100,00 % 250 000,00 114,58
M0148 Instrumentárium AO v ceně 92 000,- 7 3680 4 0 100,00 % 92 000,00 35,04
Celkem: 342 000,00 149,62
ZUM
Kód Název
A000641 Materiál osteosyntetický
ZULP
Kód Název
09463 NOXYFLEX PRO INSTILL. plv 10x2. 5gm
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1 519,94 1 875,88 974,40 4 370

Zpět na výpis