Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 53461

ZLOMENINA HORNÍHO KONCE TIBIE - DIAKONDYLICKÁ - (TYP C/AO KLASIFIKACE) - OTEVŘENÁ REPOZICE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 53461
Název ZLOMENINA HORNÍHO KONCE TIBIE - DIAKONDYLICKÁ - (TYP C/AO KLASIFIKACE) - OTEVŘENÁ REPOZICE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
523 úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 5110 8,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
607 ortopedická protetika 4,06
606 ortopedie 4,06
502 dětská chirurgie 4,06
501 chirurgie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 den na jednu stranu
Doba trvání 180
Popis Zlomenina horního konce tibie postihující (ev. oddělující oba tib. kondyly) s nebo bez postižení fibuly.
Čím výkom začíná Plánem operačního výkonu s výběrem a přípravou adekvátního operačního instrumentária a implantátů. Zapolohováním pac. na operační stůl. Instalací rtg zesilovače. Připevněním turniketu. Aseptickou přípravou a rouškováním oper.pole. Nalepením oper. fólie.
Obsah a rozsah výkonu Kožní incize obvykle kombinovaná femorotibiální (obloukovitá, redresní, dvojitá) obvykle dle zkušeností operatéra. Po té postupnou tupou i ostrou preparací odhalujeme fragmenty zlomeniny prox. konce tibie. Velmi často ke zlepšení orientace jsme nuceni odetít tub. tibie a elevovat extenční aparát kolene. Po tom postupně reponujeme fragmenty zl. a opatrně je i provizorně fixujeme Ki dráty, repozici opakovaně kontrolujeme na rtg zesilovači. Je-li repozice kvalitní provedeme definitivní osteosyntetickou fixaci adekvátním osteosynt. implantátem dle charakteru a rozsahu zlomeniny (obvykle dvě (2) AO kondylární dlahy, šrouby atd.). V některých případech jsme nuceni i operovat na meniscích, tj. indikovaně meniscectomie ev. sutura menisku, případně i refixovat zkřížené vazy kolene kostní suturou, implantátem apod. Po ukončení definitivní fixace zlomeniny a závěrečné kontrole rtg zesilovačem zavádíme 2-4 Redonovy dreny, během operace vyplachujeme op. ránu i opakovaně odsáváme op. ránu, stejně tak jako i stavíme krvácení, v průběhu operace i po uvolnění turniketu. Závěrem pak zvyklá sutura op. rány po anatom. vrstvách. V indikovaných případech je do kompresní zóny zlomeniny aplikována spongioplastika.
Čím výkom končí Aseptickým obvazem operační rány, sádrovou fixací (samostatný výkon) poraněné končetiny od třísla po palec a závěrečnou rtg kontrolou provedené osteosyntezy.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 8 180 1 858,19 spec. průprava
L2 1. asistent 5 180 955,64
Celkem: 2 813,82
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
13128 Tampón stáčený 30/30 cm, nesterilní 0,2 bal 67,00 0,00 % 13,40
61049 COATED VICRYL+NEEDL. 30MM(W9138) 5 ks 74,01 0,00 % 370,05
62024 PLAIN SURGICAL CATGUT(W103) 5 ks 72,62 0,00 % 363,10
61668 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1625T) 2 ks 60,05 0,00 % 120,10
61048 COATED VICRYL+NEEDL. 30MM(W9136) 5 ks 69,83 0,00 % 349,15
08605 Folie incizní steri drape 2 1 kus 158,00 0,00 % 158,00
01872 Rukavice nítěné taral č. 27 3 pár 45,50 0,00 % 136,50
33977 Rukavice chirurgické sterilní 10 pár 7,90 79,00
00882 Obinadlo pružné ideal jednotlivá 931 023 0 4 ks 24,89 0,00 % 99,56
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 3 ks 114,00 0,00 % 342,00
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 1 bal 86,10 86,10
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 5 ks 5,85 0,00 % 29,25
Celkem: 785,75 2 146,21
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0697 Instrumentárium pro zevní fixaci v ceně 120 000,- 7 4800 4 0 100,00 % 120 000,00 68,57
M0148 Instrumentárium AO v ceně 92 000,- 7 3680 4 0 100,00 % 92 000,00 52,57
M0727 Vrtačka, oscilační pila v ceně 250 000,- 5 5000 4 0 100,00 % 250 000,00 171,87
Celkem: 462 000,00 293,01
ZUM
Kód Název
A000641 Materiál osteosyntetický
ZULP
Kód Název
09463 NOXYFLEX PRO INSTILL. plv 10x2. 5gm
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
2 439,22 2 813,82 1 461,60 6 715

Zpět na výpis