Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 53457

ZLOMENINY DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S NITROKLOUBNÍ LOKALIZACÍ - OTEVŘENÁ REPOZICE S OSTEOSYNTÉZOU

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 53457
Název ZLOMENINY DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S NITROKLOUBNÍ LOKALIZACÍ - OTEVŘENÁ REPOZICE S OSTEOSYNTÉZOU
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
523 úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 5110 8,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
502 dětská chirurgie 4,06
501 chirurgie 4,06
606 ortopedie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 den na jednu stranu
Doba trvání 150
Popis Otevřená - operační repozice nitrokloubní zlomeniny dolního konce bérce a hlezna a její vnitřní nebo zevní osteosyntéza, případně doplněná spongioplastikou.
Čím výkom začíná Teoretickou přípravou operatéra, výběrem osteosyntézy, přípravou instrumentaria, uložením pacienta na oper. stůl, přípravou oper. skupiny, přípravou oper. pole, zarouškováním.
Obsah a rozsah výkonu Výkon zahájen incizí. Anatomická preparace. Revize místa zlomeniny a volba variant osteosyntézy. Možnosti:1) Kirschnerovými dráty, 2)malleolární šroub., 3) AO šrouby, 4) tahová cerkláž, 5) dlahová technika, 6) zevní fixater. Po provedení syntézy kostních úlomků, výplach oper. rány, zavedení odsavné drenáže, sutura po vrstvách.
Čím výkom končí Dezinfekcí oper. rány, její krytí měkkým obvazem, přiložením sádrové fixace - samostatný výkon, odvozem pacienta ze sálu, zápisem oper. výkonu do protokolu operatérem.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 0 150 1 548,49 spec. průprava
L2 asistent 0 150 796,37 spec. průprava
Celkem: 2 344,85
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
02128 Tampón z gázy stočený vejc. 12/8 100ks 2 bal 59,60 0,00 % 119,20
62024 PLAIN SURGICAL CATGUT(W103) 1 ks 72,62 0,00 % 72,62
61670 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1626T) 2 ks 57,26 0,00 % 114,52
61048 COATED VICRYL+NEEDL. 30MM(W9136) 2 ks 69,83 0,00 % 139,66
08601 Folie incizní steri drape 1 kus 120,75 0,00 % 120,75
01872 Rukavice nítěné taral č. 27 2 pár 45,50 0,00 % 91,00
33977 Rukavice chirurgické sterilní 8 pár 7,90 63,20
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 2 ks 114,00 0,00 % 228,00
00347 Gáza hydrofilní skládaná kompresy NESTER 422 333 0 1 bal 81,40 0,00 % 81,40
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 5 ks 5,85 0,00 % 29,25
Celkem: 634,71 1 059,60
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0698 Instrumentárium AO v ceně 106 000,- 7 5300 4 0 100,00 % 106 000,00 53,23
Celkem: 106 000,00 53,23
ZUM
Kód Název
A000641 Materiál osteosyntetický
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1 112,83 2 344,85 1 218,00 4 676

Zpět na výpis