Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 53253

OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 53253
Název OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
523 úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 5110 8,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
501 chirurgie 4,06
606 ortopedie 4,06
502 dětská chirurgie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 den na jednu stranu
Doba trvání 150
Popis Otevřená repozice zlomeniny v diafýze pažní a holenní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.
Čím výkom začíná Plán operace a výběr nástrojů, sterilizace. Příprava op. sálu, stolu a RTG zesilovače. Depilace a alkohol. obklad op. pole. Uložení pac. do polohy na op. stůl. Mytí a dezinfekce rukou op. týmu. Dezinfekce op. pole, oblečení op. plášťů. Zarouškování pacienta. Navlečení steril. rukavic a nalepení sterilní fólie na op. pole.
Obsah a rozsah výkonu Kožní řez 20 cm v ose paže na zevní straně, podkoží, fascie, koagulace. Mezisval. septem proniknuto ke kosti, protnut periost a založeny elevatorie. V dolní části rány vypreparován nervus radialis a odtažen. V hor. polu dezinzerce m. brachialis. Výplach a debridement. Repozice úlomků, přimodelování dlahy a provedení osteosyntézy šrouby a dlahou. U tříštivých zlomenin napřed fixovány menší úlomky tažnými šrouby. U osteosyntézy nitrodřeňové je dalším řezem na zadní straně dolního konce trepanována dřeňová dutina, otvor zvětšen frézou a zaveden nitrodřeňový implantát (Küntscherův hřeb, Enderovy pruty, svazek Kirschnerových drátů), po výplachu s drénem rána rekonstr. Obdobně z proximálního konce možno zavést Seidlův hřeb. Ověření postavení pod RTG zesilovačem. Výplach rány, zaveden Redonův drén. Reinzerce úponu m. brachialis v proxim. části rány, event.i transoseálními stehy (vyvrtány otvory v odpov. části diafýzy pažní kosti). Adaptovány svaly a sešita fascie. Založen Redonůn drén do podkoží a sešito podkoží a kůže.
Čím výkom končí Odlepení fólie, umytí op. pole a dezinf. kůže, krytí sterilním mulem, přelepení. Napojení podtlakových drénů, naložení fixačně-antalgického rukávového závěsu na oper. končetinu. Přeložení pac. na lůžko. Zápis op. protokolu, ordinací a administr. dokumentace. Mytí a uložení nástrojů a přístrojů.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 0 150 1 548,49 specializovaná průprava
L2 asistent 0 150 796,37 traumatologická průprava
Celkem: 2 344,85
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
61071 COATED VICRYL+NEEDL. 35MM(W9140) 6 ks 65,64 0,00 % 393,84
02128 Tampón z gázy stočený vejc. 12/8 100ks 1 bal 59,60 0,00 % 59,60
08601 Folie incizní steri drape 1 kus 120,75 0,00 % 120,75
01872 Rukavice nítěné taral č. 27 3 pár 45,50 0,00 % 136,50
33977 Rukavice chirurgické sterilní 3 pár 7,90 23,70
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 2 ks 114,00 0,00 % 228,00
08054 Náplast curafix h, elastická fixační 0,05 role 252,00 0,00 % 12,60
61670 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1626T) 2 ks 57,26 0,00 % 114,52
00347 Gáza hydrofilní skládaná kompresy NESTER 422 333 0 1 bal 81,40 0,00 % 81,40
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 4 ks 5,85 0,00 % 23,40
Celkem: 809,90 1 194,31
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0153 Instrumentárium malé základní (Synthes) kostní v ceně 75 469,- 6 3019 4 0 100,00 % 75 469,00 40,62
M0152 Instrumentárium pro nitrodřeňové hřebování v ceně 147 000,- 6 5880 4 0 100,00 % 147 000,00 79,11
Celkem: 222 469,00 119,73
ZUM
Kód Název
A000641 Materiál osteosyntetický
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1 314,04 2 344,85 1 218,00 4 877

Zpět na výpis