Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 53213

ZAVŘENÁ REPOZICE A NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 53213
Název ZAVŘENÁ REPOZICE A NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
523 úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2 5110 8,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
502 dětská chirurgie 4,06
501 chirurgie 4,06
606 ortopedie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 den na jednu stranu
Doba trvání 120
Popis Zavřená repozice zlomeniny v diafýze pažní a holenní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.
Čím výkom začíná Plán operace a výběr nástrojů a implantátů po změření končetiny. Příprava op. sálu, stolu a RTG zesilovače. Oholení a obklad op. pole. Uložení pac. na op. stůl. Mytí a dezinfekce rukou op. týmu. Dezinfekce op. pole, oblečení op. plášťů. Zarouškování pacienta a RTG zesilovače. Navlečení steril. rukavic a nalepení sterilní fólie na op. pole.
Obsah a rozsah výkonu Pod RTG zesilovačem vyzkoušen repoziční manévr. 8 cm řez v dlouhé ose na zadní straně paže nad loktem, kůže, podkoží, fascie, koagulace. Incize svalu a periostu, založení elevatorií. Trepanována dřeňová dutina a otvor vyfrézován na potřebný průměr. Do dřeňové dutiny zaveden vodič, zlomenina pod RTG zesilovačem reponována a vodič zaveden do proximálního fragmentu. Po něm zaveden nitrodřeňový hřeb a dotlučen, vodič odstraněn. Při užití prutů či drátů jsou tyto postupně obdobně za kontroly RTG zesilovače zavedeny do dřeňové dutiny. Seidlův hřeb je identicky zaváděn z proximálního konce pažní kosti. Následuje ověření postavení a stability osteosyntézy pod zesilovačem. Výplach rány, založení Redonova drénu, adaptace svalů, sutura fascie. Další Redonův drén do podkoží a sutura podkoží a kůže.
Čím výkom končí Odlepení fólie, umytí op. pole a dezinf. kůže, krytí sterilním mulem, přelepení. Napojení podtlakových drénů, naložení fixačněantalgického rukávového závěsu na oper. končetinu. Přeložení pac. na lůžko. Zápis op. protokolu, ordinací a administr. dokumentace. Mytí a uložení nástrojů a přístrojů.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 0 120 1 238,79 specializovaná příprava
L2 asistent 0 120 637,09
Celkem: 1 875,88
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
61071 COATED VICRYL+NEEDL. 35MM(W9140) 2 ks 65,64 0,00 % 131,28
02128 Tampón z gázy stočený vejc. 12/8 100ks 0,5 bal 59,60 0,00 % 29,80
08601 Folie incizní steri drape 1 kus 120,75 0,00 % 120,75
01872 Rukavice nítěné taral č. 27 3 pár 45,50 0,00 % 136,50
33977 Rukavice chirurgické sterilní 3 pár 7,90 23,70
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 2 ks 114,00 0,00 % 228,00
08054 Náplast curafix h, elastická fixační 0,05 role 252,00 0,00 % 12,60
61670 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1626T) 1 ks 57,26 0,00 % 57,26
00347 Gáza hydrofilní skládaná kompresy NESTER 422 333 0 1 bal 81,40 0,00 % 81,40
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 1 ks 5,85 0,00 % 5,85
Celkem: 809,90 827,14
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0152 Instrumentárium pro nitrodřeňové hřebování v ceně 147 000,- 6 5880 4 0 100,00 % 147 000,00 63,29
Celkem: 147 000,00 63,29
ZUM
Kód Název
A000641 Materiál osteosyntetický
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
890,43 1 875,88 974,40 3 741

Zpět na výpis