Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 52229

HEPATEKTOMIE KOMPLETNÍ - LEVÝ NEBO PRAVÝ LALOK

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 52229
Název HEPATEKTOMIE KOMPLETNÍ - LEVÝ NEBO PRAVÝ LALOK
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
532 dětská chirurgie - skupina 3 5080 12,18
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
501 chirurgie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Omezení frekvencí
Doba trvání 270
Popis Jedná se o superkonziliární výkon.
Čím výkom začíná Důležitá je příprava pacienta anesteziologem, který zajišťuje 2 centrální žilní vstupy, dále kanylaci periferního systému k podávání léků a k monitorování oběhových parametrů, zajišťuje invazivní měření systémového tlaku formou kanylace a. radialis.
Obsah a rozsah výkonu Výkon začíná širokou sukostální laparotomií, dále se uvolňuje celý závěsný aparát jater. Dalším krokem je podchycení infra a suprahepatální části dolní duté žíly, které je nutné ke kontrole krvácení při vlastní resekci. V dalším průběhu je nutné přesně identifikovat struktury v portě hepatis, tj. a. hepatis komunis a vypreparovat pravou a levou jaterní arterii, dále uvolnit mimojaterní žlučové cesty a vypreparovat průběh portální žíly. Při resekci pravého nebo levého laloku podvázat příslušné drénující nebo zásobující struktury. Při vlastní resekci se používá buď CUSA (Cavitron Ultrasonic Aspirator) nebo Laser. Oba přístroje snižují riziko velkého krvácení při resekci jater, které může být fatální. Při dobře kontrolovaném krvácení oba přístroje snižují množství krve během operačního výkonu. Rannou plochu jaterní je vhodné krýt tkáňovým lepidlem (Tissucol). Na závěr operace drénujeme dutinu Redon. drénem.
Čím výkom končí Pacienta po resekci jater vždy předáváme na ARO, kde další ošetřování v podmínkách umělé plicní ventilace trvá od 2 do 5 dnů podle závažnosti výkonu a stavu nemocného.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 1. asistent 8 240 2 477,58
L3 operatér 10 270 2 787,28 příprava
Celkem: 5 264,86
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
61663 ETHILON+NEEDLE 19MM(W1620T) 4 ks 64,24 0,00 % 256,96
61572 PROLENE+NEEDLE 25MM(W8844) 4 ks 185,73 0,00 % 742,92
61438 PDS II+NEEDLE 50MM(W9262T) 1 ks 175,96 0,00 % 175,96
61026 COATED VICRYL+NEEDL. 25MM(W9120) 10 ks 67,03 0,00 % 670,30
60600 COATED VICRYL+NEEDL. 16MM(W9105) 4 ks 67,03 0,00 % 268,12
33977 Rukavice chirurgické sterilní 10 pár 7,90 79,00
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 4 ks 5,85 0,00 % 23,40
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 2 ks 114,00 0,00 % 228,00
25210 Sonda žaludeční LEVIN 1 ks 23,20 0,00 % 23,20
13107 Tampón šitý s kroužkem na tkanici 40 x 46 cm 1 bal 554,40 0,00 % 554,40
08622 Folie incizní steri drape 1 kus 107,10 0,00 % 107,10
02131 Tampón z gázy stočený 12/8 RICO 100KS 1 bal 88,40 88,40
Celkem: 1 460,84 3 217,76
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0887 Ultrazvukový aspirační systém CUSA 8 95215 6 0 100,00 % 1 904 300,00 952,93
Celkem: 1 904 300,00 952,93
ZUM
Kód Název
M4870 Surgicel absorbable haemostat. steril 5x7 cm
ZULP
Kód Název
90504 TISSUCOL KIT kit 1x2ml
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
4 170,69 5 264,86 3 288,60 12 724

Zpět na výpis