Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 52227

ROZŠÍŘENÁ PRAVOSTRANNÁ JATERNÍ LOBEKTOMIE NEBO ROZŠÍŘENÁ LEVOSTRANNÁ LOBEKTOMIE, TZV. TRISEGMENTEKTOMIE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 52227
Název ROZŠÍŘENÁ PRAVOSTRANNÁ JATERNÍ LOBEKTOMIE NEBO ROZŠÍŘENÁ LEVOSTRANNÁ LOBEKTOMIE, TZV. TRISEGMENTEKTOMIE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
532 dětská chirurgie - skupina 3 5080 12,18
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
501 chirurgie 4,06
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Omezení frekvencí
Doba trvání 330
Popis Jedná se o superkonziliární výkon.
Čím výkom začíná Důležitá je příprava pacienta anestesiologem, který zajišťuje dva centrální žilní vstupy, dále kanylaci periferního systému podávání léků a k monitorování oběhových parametrů zajišťuje invazivní měření systémového tlaku formou kanylace art. radialis
Obsah a rozsah výkonu Výkon začíná širokou subkostální laparotomií, dále se uvolňuje celý závěsný aparát jater. Dalším krokem je podchycení infra a suprahepatální části dolní duté žíly, které je nutné ke kontole krvácení při vlastní resekci. V dalším průběhu je nutné přesně identifikovat struktury v portě hepatis, tj. art. hepatis comunis a vypreparovat pravou a levou jaterní arterii, dále uvolnit mimojaterní žlučové cesty a vypreparovat průběh portální žíly. Při rozšířené lobektomii buď pravostranné nebo levostranné odstraňujeme kromě jaterního laloku další 2 segmenty z laloku druhostranného. Pro tyto výkony, tzv. trisegmentektomii je nezbytným přístrojem CUSA a v některých případech i Laser. Pomocí CUSY snižujeme riziko poranění intrahepatálně probíhajících cévních a žlučových struktur. V případě nutnosti při trisegmentektomii provedeme náhradu žlučových cest exkludovanou kličkou tenkého střeva. Tyto rozsáhlé resekční výkony jater dovolují přežití dětských pacientů s rozsáhlým zhoubným nádorem jater. Rannou plochu jaterní je vhodné krýt tkáňových lepidlem (TISSUCOL). Na závěr operace drénujeme dutinu břišní Redonovým drenem.
Čím výkom končí Pacienta po resekci jater vždy předáváme na anestesiologicko resuscitační pracoviště, kde další ošetřování v podmínkách umělé plicní ventilace trvá od 2 do 5 dnů podle závažnosti výkonu a stavu nemocného.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 1. asistent 8 300 3 096,98
L3 operatér 10 330 3 406,67 teoretická příprava
Celkem: 6 503,65
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
60600 COATED VICRYL+NEEDL. 16MM(W9105) 4 ks 67,03 0,00 % 268,12
61026 COATED VICRYL+NEEDL. 25MM(W9120) 10 ks 67,03 0,00 % 670,30
25210 Sonda žaludeční LEVIN 1 ks 23,20 0,00 % 23,20
02131 Tampón z gázy stočený 12/8 RICO 100KS 1 bal 88,40 88,40
13107 Tampón šitý s kroužkem na tkanici 40 x 46 cm 1 bal 554,40 0,00 % 554,40
08622 Folie incizní steri drape 1 kus 107,10 0,00 % 107,10
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 4 ks 5,85 0,00 % 23,40
33977 Rukavice chirurgické sterilní 12 pár 7,90 94,80
61663 ETHILON+NEEDLE 19MM(W1620T) 4 ks 64,24 0,00 % 256,96
61438 PDS II+NEEDLE 50MM(W9262T) 1 ks 175,96 0,00 % 175,96
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 2 ks 114,00 0,00 % 228,00
61572 PROLENE+NEEDLE 25MM(W8844) 4 ks 185,73 0,00 % 742,92
Celkem: 1 460,84 3 233,56
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0887 Ultrazvukový aspirační systém CUSA 8 95215 6 0 100,00 % 1 904 300,00 1 164,70
Celkem: 1 904 300,00 1 164,70
ZUM
Kód Název
M0810 Surgicel absorbable haemostat. sterile 5x7 cm
ZULP
Kód Název
90504 TISSUCOL KIT kit 1x2ml
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
4 398,26 6 503,65 4 019,40 14 921

Zpět na výpis