Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 51420

PEROPERAČNÍ DETEKCE SENTINELOVÉ UZLINY POMOCÍ MAGNETICKÝCH NANOČÁSTIC OXIDU ŽELEZA

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 51420
Název PEROPERAČNÍ DETEKCE SENTINELOVÉ UZLINY POMOCÍ MAGNETICKÝCH NANOČÁSTIC OXIDU ŽELEZA
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
511 chirurgie - skupina 1 5020 5,9
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
701 otorinolaryngologie 3,93
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 40
Popis Výkon zahrnuje odbornou aplikaci látky do oblasti nádoru, masáž k urychlení jejího transportu lymfatickým systémem a peroperační detekci sentinelových uzlin pomocí magnetometrické sondy.
Čím výkom začíná Výkon začíná indikační rozvahou. Následuje poučení pacienta o charakteru, účelu a potenciálních rizicích s výkonem spojených a získání informovaného souhlasu pacienta s výkonem a natáhnutí indikační látky obsahující magnetické nanočástice oxidu železa za sterilních kautel pomocí speciální filtrační jehly do injekční stříkačky se šroubovacím nástavcem a doplnit fyziologickým roztokem do celkového objemu 5 ml.
Obsah a rozsah výkonu Naředěná látka je lékařem vpíchnuta do tkáně. Následuje manuální masáž místa aplikace. V individuálních případech si bolestivost aplikace může vynutit aplikaci analgetik. Po iniciální kalibraci magnetické sondy následuje chirurgická explorace příslušné lymfatické oblasti. Chirurg postupuje směrem k sentinelovým uzlinám, jejichž polohu je třeba peroperačně upřesňovat a ověřovat pomocí magnetometrické sondy. Sondu je třeba během tohoto postupu opakovaně kalibrovat. Postupně je identifikována přesná poloha sentinelových uzlin a tyto jsou chirurgicky exstirpovány. Počet sentinelových uzlin se může v individuálních případech různit, zpravidla se pohybuje do 5 uzlin. Během výkonu je nezbytné používat některé speciální plastové operační nástroje, které neovlivňují magnetické pole ve svém okolí. Jedná se o nástroje pro jedno použití, bez možnosti resterilizace.
Čím výkom končí Po kalibraci sondy je zaznamenána úroveň magnetismu sentinelových uzlin ex vivo a uzliny jsou odeslány na histopatologické vyšetření, resp. podrobeny jiným klinicky relevantním analýzám. Počet sentinelových uzlin u jednoho pacienta je individuálně variabilní, většinou do 5 uzlin, medián 2 uzliny na pacienta. O provedeném výkonu jsou vypracovány písemné záznamy.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 40 375,40
Celkem: 375,40
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000001 Stříkačka 5 ml 0,1 100 ks 86,63 0,00 % 8,66
A002725 Aplikační jehla 1 ks 13,00 0,00 % 13,00
A002724 Kryt na sondu k přístroji 1 ks 50,00 0,00 % 50,00
A002723 Pinzeta nemagnetická 1 ks 61,00 0,00 % 61,00
A000006 rukavice chirurgické sterilní 1 pár 6,81 0,00 % 6,81
Celkem: 217,44 139,47
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0000513 NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA 10%, INJ 5X10ML 1 INJ SOL 5X10ML 10% 0,2 0,00 % 1,69
Celkem: 0,00 1,69
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A002722 Magnetometrická sonda 3 0 4 21 50,00 % 739 200,00 103,52
Celkem: 739 200,00 103,52
ZUM
Kód Název
A002721 Indikační látka obsahující magnetické nanočástice oxidu železa
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
244,68 375,40 236,00 856

Zpět na výpis