Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 44253

KOMPRESIVNÍ LÉČBA DOLNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 44253
Název KOMPRESIVNÍ LÉČBA DOLNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
404 dermatovenerologie 4050 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
902 fyzioterapeut 3,28
603 gynekologie a porodnictví 3,93
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
303 dorostové lékařství 3,28
405 dětská dermatologie 3,28
402 klinická onkologie 3,28
301 dětské lékařství 3,28
109 revmatologie 3,28
102 angiologie 3,28
501 chirurgie 3,93
201 rehabilitační a fyzikální medicína 3,28
406 korektivní dermatologie 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 2/1 den, 84/1 pololetí
Doba trvání 30
Popis Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na dolní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, výjimečně je výkonem samostatným.
Čím výkom začíná Kompresivní (tlakový) obvaz na dolní končetinu začínáme přikládat vždy v distální části končetiny. Pod tlakový obvaz přikládáme na končetinu pletené hydrofilní obinadlo.
Obsah a rozsah výkonu tlakový obvaz přikládáme na elevovanou končetinu podle typu postižení - u primárního lymfedému již od jednotlivých prstů. Síla vyvíjeného tlaku závisí na typu postižení a je nejvyšší v distální části - směrem proximálním tlaku ubývá. Zvláštní zřetel je třeba brát na oblast kolenního kloubu - síla koprese nesmí omezovat jeho funkčnost. Přiložený kompresivní obvaz nesmí končetinu zaškrcovat. Dále je nutno rozlišit, zda tlakový obvaz se přikládá u pacienta chodícího nebo ležícího. K efektivní léčebné kompresi dolní končetiny používáme až 25 m hydrofilního obinadla a až 25 m kompresivního obinadla s krátkým tahem. Hydrofilní obinadla se použijí 1x, kompresivní elastická obinadla 10x.
Čím výkom končí Podrobná instruktáž nemocného.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 0 30 86,25
Celkem: 86,25
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M5114 Obinadlo hydrofilní pletené 6 cm x 5 m 5 ks 7,50 0,00 % 37,50
M5115 Obinadlo elastické putter krátkotažné 10 cm x 5 m 0,3 ks 158,00 0,00 % 47,40
00815 Obinadlo hydrofilní pletené sterilní 300 410 0 5 ks 13,50 0,00 % 67,50
Celkem: 179,00 152,40
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
0022336 OBINADLO ELASTICKÉ PÜTTER
0022335 OBINADLO ELASTICKÉ PÜTTER
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
152,40 86,25 98,40 337

Zpět na výpis