Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 43641

RADIOTERAPIE ŘÍZENÁ OBRAZEM (IGRT) S TROJROZMĚRNÝM ZOBRAZENÍM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 43641
Název RADIOTERAPIE ŘÍZENÁ OBRAZEM (IGRT) S TROJROZMĚRNÝM ZOBRAZENÍM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
413 radiační onkologie - skupina 1 4040 4,91
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 20
Popis Radioterapie řízená obrazem (IGRT) s trojrozměrným zobrazením je radioterapeutickou technikou, která umožňuje přesné zaměření svazku záření na ložisko v pacientovi v průběhu frakcí ozáření. Jedná se o metodu, která bere v úvahu pohyby orgánů mezi frakcemi ozařování a snižuje riziko nepřesného ozáření nádorového ložiska nebo zdravých tkání. Vyšší přesnost radioterapie znamená vyšší šanci na vyléčení a nižší pravděpodobnost toxicity. Metoda zvyšuje kvalitu péče o pacienty s maligními nádory.
Čím výkom začíná Uložením klienta do ozařovací polohy a nastavením do značek pro radioterapii. V léčbě karcinomu prostaty se před zahájením léčby implantují kontrastní markery do tkáně.
Obsah a rozsah výkonu Provedení kV-kV zobrazení ve dvou ortogonálních rovinách nebo provedením "cone-beam" CT vyšetření na ozařovacím stole. Následuje vyhodnocení přesnosti nastavení na základě fúze referenčních a aktuálích obrazů.
Čím výkom končí Korekcí polohy klienta před zahájením radioterapie
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K2 údržba a kalibrace přístrojů, dozimetrie přístrojů 3 5 33,52
L3 vyhodnocení odchylek mezi aktuálním a referenčním zobrazením 5 15 140,77
Celkem: 174,29
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A000904 systém zobrazovací pro radioterapii řízenou obrazem (IGRT) 8 750000 12 0 80,00 % 15 000 000,00 243,06
A000905 SW pro con beam CT nebo on board imaging 8 350000 12 0 20,00 % 7 000 000,00 28,36
Celkem: 22 000 000,00 271,42
ZUM
Kód Název
A000646 Markery kontrastní (Au) ve sterilní zaváděcí jehle
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
271,42 174,29 98,20 544

Zpět na výpis