Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 37125

EMERGENTNÍ PSYCHOTERAPIE Á 60 MINUT

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 37125
Název EMERGENTNÍ PSYCHOTERAPIE Á 60 MINUT
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
910 psychoterapie 9100 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 3/1 den, 9/1 rok
Doba trvání 60
Popis Zahrnuje speciální psychoterapeutické techniky při navazování, vedení a udržení kontaktu s pacientem s akutními psychickými obtížemi. Tyto postupy se zaměřují na hlavní a nejvíce zatěžující symptomy a jejich překonání psychoterapeutickou intervencí. Výkon vyžaduje vysokou terapeutickou aktivitu k jasně definovaným fázím akutní psychické krize, případně zaangažování sociálního okolí. Výkon nelze vykazovat současně s výkonem č. 37115 u téhož pacienta po dobu jednoho měsíce.
Čím výkom začíná Kontakt s pacientem nebo příbuzným (telefonát, osobní návštěva pacienta nebo příbuzného), příp. výjezdem k postiženému v čase přiměřeném akutnímu stavu.
Obsah a rozsah výkonu Výkon zahrnuje zjištění okolností, spouštěčů akutního psychického stavu, případně objektivizaci anamnestických dat s třetí osobou; navázání kontaktu s pacientem technikou přiměřenou aktuálním schopnostem pacienta; zhodnocení psychického stavu pacienta po exploraci okolností aktuální psychické krize včetně zhodnocení adaptačního potenciálu pacienta k možnému využití krize; dle vyhodnocení zjištěných dat následuje výběr a provedení intervenční techniky ke zvládnutí krize, příp. její modifikace přiměřené aktuálnímu psychickému stavu pacienta; posouzení možných rizik a komplikací s následným rozhodnutím o druhu a typu nutné navazující péče.
Čím výkom končí Výkon končí doporučením a naplánováním další péče, příp. pohovorem s příbuznými, týmovou poradou, návrhem komplexní, multidisciplinární péče a zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 5 60 619,40 specializace v system. psychoth.
Celkem: 619,40
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 619,40 202,80 822

Zpět na výpis