Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 37121

PSYCHODIAGNOSTIKA S NÁROČNÝM PSYCHOTERAPEUTICKÝM ZÁSAHEM (Á 90 MINUT)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 37121
Název PSYCHODIAGNOSTIKA S NÁROČNÝM PSYCHOTERAPEUTICKÝM ZÁSAHEM (Á 90 MINUT)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
901 klinická psychologie 9010 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
931 dětská psychologie 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 2/1 den, 4/1 měsíc
Doba trvání 90
Popis Mimořádně náročný psychodiagnostický výkon, který je vzhledem ke stavu pacienta (dospělého i dítěte) uskutečnitelný pouze se souběžným vysoce kvalifikovaným psychoterapeutickým vedením. Výkon může být rozdělen do více sezení. Nelze vykázat s klinickým vyšetřením. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.
Čím výkom začíná Seznámení s dostupnou dokumentací, popř. její založení.
Obsah a rozsah výkonu Navázání kontaktu, pozorování chování, základní orientace v aktuálním psychickém stavu pacienta, volba psychodiagnostických metod adekvátních nejen účelu vyšetření ale i potřebnému psychoterapeutickému vedení, jejich aplikace za souběžného psychoterapeutického působení. Vyhodnocení použitých psychodiagnostických metod, interpretace výsledků s ohledem na typ a rozsah psychoterapeutické intervence, terapeutická rozvaha, zvážení dalšího postupu.
Čím výkom končí Zápis do dokumentace, zpráva.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K3 KP 10 90 929,09 specializace v systematické psychoterapii
Celkem: 929,09
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M1233 Baterie testová v ceně 62 000,- 4 0 4 0 100,00 % 62 000,00 24,22
Celkem: 62 000,00 24,22
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
24,22 929,09 304,20 1 258

Zpět na výpis