Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 37119

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE DĚTÍ DO 8 LET (Á 30 MINUT)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 37119
Název SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE DĚTÍ DO 8 LET (Á 30 MINUT)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
910 psychoterapie 9100 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 4/1 den
Doba trvání 8
Popis Terapie indikovaných poruch a nemocí dětí do 8 let psychologickými prostředky prováděná ve skupině maximálně 5 osob. Jde o opakovaná setkání za účasti dvou psychoterapeutů (účast jednoho terapeuta možná po schválení odbornou společností).
Čím výkom začíná Studium záznamů o předcházejících schůzkách skupiny.
Obsah a rozsah výkonu Setkání pacientů, zahájení skupiny, skupinová činnost formou hry,pohybových aktivit, muzikoterapií, arteterapií apod. Analýza skupinového dění terapeuty, závěry, rozvaha pro další sezení, podrobný zápis o průběhu skupiny, zachycení klíčových momentů. Výkon vykazují oba psychoterapeuti na jednoho pacienta.
Čím výkom končí Záznam o účasti pacienta na skupině do jeho dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K3 JVŠ - PT 5 8 82,59 specializace v systematické psychoterapii
K3 JVŠ - PT 5 8 82,59 spec. kvalifikace v psychoterapii
Celkem: 165,17
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 165,17 27,04 192

Zpět na výpis