Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 37117

RODIČOVSKÁ SKUPINA Á 30 MINUT

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 37117
Název RODIČOVSKÁ SKUPINA Á 30 MINUT
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
910 psychoterapie 9100 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 4/1 den
Doba trvání 4
Popis Psychoterapeutická skupina sestavená z rodičů dětských pacientů. Jde o opakovaná setkání za účasti dvou terapeutů (účast jednoho terapeuta možná po schválení odbornou společností).
Čím výkom začíná Studium dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu Navázání kontaktu, rozhovor vztahující se k problematice pacientů, využití dynamiky skupinového dění a reedukativních psychologických postupů se zaměřením na pozitivní stimulaci dění v rodině, opakovaná setkání mohou probíhat i paralelně nebo následně po skupině dětí, analýza dění terapeuty, rozvaha stanovení dalšího postupu. Činnost směřuje k zvládání rodičovské role ve vztahu k problematice dítěte. Výkon vykazuji oba psychoterapeuti na jednoho pacienta.
Čím výkom končí Záznam do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K3 JVŠ - PT 5 4 41,29 specializace v systematické psychoterapii
K3 JVŠ - PT 5 4 41,29 spec. kvalifikace v psychoterapii
Celkem: 82,59
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 82,59 13,52 96

Zpět na výpis