Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 37115

KRIZOVÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 37115
Název KRIZOVÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
901 klinická psychologie 9010 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
931 dětská psychologie 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 6/1 den, 20/1 měsíc
Doba trvání 30
Popis Speciální diagnostickoterapeutický přístup ke zvládnutí psychické krize. Může jít o opakovaná setkání.
Čím výkom začíná Navázání kontaktu s pacientem.
Obsah a rozsah výkonu Pozorování chování pacienta s důrazem na posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílená terapie zaměřená na zvládnutí potíží, diagnostickoterapeutická rozvaha, návrh opatření, založení dokumentace.
Čím výkom končí Zápis do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K3 KP 3 30 309,70
Celkem: 309,70
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 309,70 101,40 411

Zpět na výpis