Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 37111

SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 37111
Název SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
901 klinická psychologie 9010 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
931 dětská psychologie 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 2/1 den
Doba trvání 30
Popis Specifický výkon u somaticky nemocných pacientů při náročných a bolestivých lékařských výkonech (dialýza, JIP, porod,...). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.
Čím výkom začíná Studium dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu Úvodní rozhovor, orientace v problematice, rozvaha a volba terapeutického postupu, ovlivnění aktuálního psychického stavu pacienta.
Čím výkom končí Zápis do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K2 KP 3 30 221,21
Celkem: 221,21
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 221,21 101,40 323

Zpět na výpis