Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 37063

KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 37063
Název KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 30 MINUT)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
931 dětská psychologie 9310 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
901 klinická psychologie 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 6/1 den, 30/1 měsíc
Doba trvání 30
Popis Je zaměřeno na zjištění změn psychického stavu pacienta ve srovnání s výsledky předchozích pedopsychologických vyšetření včetně zhodnocení výsledků terapie. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.
Čím výkom začíná Studium dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu Doplnění anamnestických dat,stanovení pracovního plánu na podkladě předchozích vyšetření,navázání kontaktu s pacientem, rozhovor,pozorování chování,aplikace potřebných diagnostických metod,vyhodnocení získaných dat,interpretace výsledků,zhodnocení dosavadního průběhu léčby a její účinnosti,další terapeutická rozvaha,návrh léčebného postupu (popř.ukončení léčby),rozhovor s rodiči,ev.s pacientem,o výsledcích vyšetření, zápis do dokumentace.
Čím výkom končí Vypracování závěru.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K2 KP 30 221,21
Celkem: 221,21
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000059 PMAT ke kontrolnímu vyšetření 1 4,00 0,00 % 4,00
Celkem: 4,00 4,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M1234 Baterie testová v ceně 75 000,- 3 0 4 0 100,00 % 75 000,00 13,02
Celkem: 75 000,00 13,02
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
17,02 221,21 101,40 340

Zpět na výpis