Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 37062

CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 37062
Název CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
931 dětská psychologie 9310 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
901 klinická psychologie 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 6/1 měsíc
Doba trvání 60
Popis Je zaměřeno na dílčí oblasti psychického vývoje dítěte nebo aktuálního psychického stavu. Může probíhat ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.
Čím výkom začíná Založení dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu Studium zdravotní dokumentace,získání anamnestických údajů (osobních,rodinných od doprovázející osoby,vyjádření školy, výchovných zařízení apod.),v případě potřeby vyžádání další zdravotnické dokumentace; rozvaha - pracovní plán,navázání kontaktu s pacientem,rozhovor,pozorování chování,užití jednotlivých diagnostických metod dle pracovní rozvahy, vyhodnocení získaných dat,interpretace výsledků,terapeutická rozvaha,rozhovor s rodiči,ev.s pacientem,o výsledcích vyšetření včetně doplnění psychologických anamnestických údajů,návrh dalšího léčebného postupu a doporučení terapie, zápis do dokumentace.Vyšší časový objem je možné vykázat po projednání s revizním lékařem.
Čím výkom končí Vypracování komplexní zprávy.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K2 KP 60 442,43
Celkem: 442,43
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000058 PMAT k cílenému vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M1235 Sada herních pomůcek v ceně 2 000,- 2 0 4 0 100,00 % 2 000,00 1,04
M1234 Baterie testová v ceně 75 000,- 3 0 4 0 100,00 % 75 000,00 26,04
Celkem: 77 000,00 27,08
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
35,08 442,43 202,80 680

Zpět na výpis