Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 37021

KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 37021
Název KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
901 klinická psychologie 9010 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
931 dětská psychologie 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 4/1 den, 8/1 rok
Doba trvání 60
Popis Obvykle probíhá ve více sezeních. Součástí vyšetření je zpráva, která je obvykle zpracovaná, sepsaná a vykázaná bez přítomnosti pacienta v jiný den.
Čím výkom začíná Založením dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu Studium zdrav.dokumentace,získání anamnestických údajů (osobních,rodinných -od pacienta,popř.doprovázejících osob, vyžádání další zdrav.dokumentace,je-li potřebná,informace od zaměstnavatele apod.),rozvaha pracovní plán,navázání kontaktu s pacientem,rozhovor,pozorování chování,užití jednotlivých diagnostických metod dle pracovní rozvahy,vyhodnocení získaných dat,interpretace výsledků,terapeutická rozvaha, rozhovor s pacientem o výsledcích vyšetření včetně doplnění psychologických anamnestických údajů,návrh dalšího postupu a doporučení terapie,rozhovor s dalšími zainteresovanými osobami (rodinní příslušníci..),zápis do dokumentace. Po projednání s revizním lékařem je možné vykázat vyšší časový objem.
Čím výkom končí Vypracováním komplexní zprávy.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K2 KP 60 442,43
Celkem: 442,43
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M1234 Baterie testová v ceně 75 000,- 3 0 4 0 100,00 % 75 000,00 26,04
Celkem: 75 000,00 26,04
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
34,04 442,43 202,80 679

Zpět na výpis