Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 36023

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 36023
Název KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
306 dětská a dorostová psychiatrie 3070 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 den, 2/1 den výjimečně se zdůvodněním v zápise
Doba trvání 35
Popis Pedopsychiatrické vyšetření v minimálně nutném rozsahu pro posouzení výsledků léčby a event. úpravy medikace.
Čím výkom začíná Úvodním kontaktem s pacientem.
Obsah a rozsah výkonu Pozorování chování, interakcí, příznak. Změn, subjektivních potíží, posouzení účinku léčení, případně úprava terapie, event. další opatření.
Čím výkom končí Potřebná administrativní činnost včetně preskripce, event. poučení doprovodu, záznam do dokumentace v rozsahu potřebném pro vyšetřujícího lékaře, pozvání.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 6 35 361,31
Celkem: 361,31
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000059 PMAT ke kontrolnímu vyšetření 1 4,00 0,00 % 4,00
Celkem: 4,00 4,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
4,00 361,31 118,30 484

Zpět na výpis