Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 36022

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 36022
Název CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
306 dětská a dorostová psychiatrie 3070 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 60
Popis Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na aktuální psychopatologii pacienta, dif. dg. plán léčby a dalšího postupu, zápis do dokumentace.
Čím výkom začíná Úvodním kontaktem s pacientem event. doprovodem, pozorováním.
Obsah a rozsah výkonu Explorace zaměřená na mezidobí, na vývoj symptomatologie, pozorování interakce, diagnostická a terapeutická rozvaha a terapeutické zásahy včetně indikované psychoterapie, úprava a změny medikace, stanovení dalšího vyšetřovacího postupu event. dalších opatření.
Čím výkom končí Potřebné administrativní úkony, pozvání na další návštěvu, zápis do dokumentace v rozsahu protřebném pro vyšetřujícího lékaře, případně zpráva.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 6 60 619,40
Celkem: 619,40
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000058 PMAT k cílenému vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 619,40 202,80 830

Zpět na výpis