Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 36021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 36021
Název KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
306 dětská a dorostová psychiatrie 3070 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 140
Popis Pozorování a podrobné vyšetření pacienta, kompletní anamnéza s rodiči (jinými zákonnými zástupci pacienta), psychopatologický rozbor, dg., plán léčby, založení dokumentace.
Čím výkom začíná Založením dokumentace, navázáním kontaktu a spolupráce s pacientem event. s doprovodem.
Obsah a rozsah výkonu Rodinná, osobní, sociální, školní a další anamnéza. Pozorování pacienta event. doprovodu a jejich instrukce. Rozhovor s dodržením základních psychoterapeutických zásad. Diagnostická úvaha včetně indikace případných somatických vyšetření. Terapeutická úvaha. Vysvětlení a poučení pacienta případně doprovodu, v potřebném rozsahu a způsobu. Dokumentační zápis v rozsahu potřebném pro vyšetřujícího lékaře.
Čím výkom končí Terapeutická instruktáž, předepsání či aplikace léku, termín příští návštěvy. Administrativní úkony související s výkonem (žádanky, poukazy, povinná hlášení, případně zpráva pro odesílajícího lékaře či instituci).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 6 140 1 445,26
Celkem: 1 445,26
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 1 445,26 473,20 1 926

Zpět na výpis