Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 35710

ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 35710
Název ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
305 psychiatrie 3060 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 5/1 týden
Doba trvání 30
Popis Aplikace léčebné konvulze vyvolané spec. přístrojem el. proudem. Elektrovody jsou na spánkové oblasti. Výkon je proveden vždy v celkové anestezii a myorelaxaci.
Čím výkom začíná Připevní elektrody na spánkovou oblast na hlavě pac. Na přístroji se nastaví automatická expozice proudu a spínačem se spustí stř. nebo pulsní proud.
Obsah a rozsah výkonu Aplikace elektric. proudu speciálním přístrojem k tomu určeným do spánkových oblastí hlavy pac. a vyvolání epilept. záchvatu s terap.efektem. Pac. musí být v celk. anestesii a myorelaxaci s řízeným dýcháním.El. proud probíhá bitemporálně /ev. unitemporálně, kdy obě elektrody jsou přiloženy na jednom spánku/ po dobu max. 1,1 sec. Nastavení expozice je na přístroji umožněno automaticky podle intenzity probíhajícího proudu a tedy velikosti kožního odporu. Po aplikaci proudu probíhá tonická a klonická epilept. konvulze, zmírněná myorelaxací. Pac. je sledován psychiatrem v prvních 15 min. a sestrou až do úplného nabytí pův. stavu vědomí /z kvantit. hl./, průměrně 45 - 120 min. Výkon se provádí na lůžku.
Čím výkom končí Kontrolním vyšetřením po odeznění účinků anestesie a elektrokonvulze na vědomí pacienta a záznamem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 6 30 309,70
Celkem: 309,70
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0077 Přístroj pro elektrokonvulzivní terapii 8 24120 4 0 100,00 % 804 000,00 15,75
Celkem: 804 000,00 15,75
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
15,75 309,70 101,40 427

Zpět na výpis