Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 35650

RODINNÁ SYSTEMATICKÁ PSYCHOTERAPIE Á 30 MINUT

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 35650
Název RODINNÁ SYSTEMATICKÁ PSYCHOTERAPIE Á 30 MINUT
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
910 psychoterapie 9100 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
931 dětská psychologie 3,38
901 klinická psychologie 3,38
309 sexuologie 3,38
308 návykové nemoci 3,38
306 dětská a dorostová psychiatrie 3,38
305 psychiatrie 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 4/1 den, 20/3 měsíce
Doba trvání 30
Popis Kvalifikovaná psychoterapie v malé skupině členů rodiny některým z obecně uznaných postupů. Vykazuje se pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.
Čím výkom začíná
Obsah a rozsah výkonu Kvalifikovaná psychoterapie v malé skupině členů rodiny některým z obecně uznaných postupů z něhož vychází způsob, obsah a rozsah i cíl. Do dokumentace se pořizují zápisy v rozsahu potřebném pro ošetřujícího terapeuta. Podmínka: specializace v systematické psychoterapii, příp. podle původního návrh "uznané osvědčení".
Čím výkom končí
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 3 30 309,70 specializace v systematické psychoterapii
Celkem: 309,70
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 309,70 101,40 411

Zpět na výpis