Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 35630

PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP III. (KOMUNITA) - SKUPINA NAD 14 OSOB Á 30 MIN

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 35630
Název PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP III. (KOMUNITA) - SKUPINA NAD 14 OSOB Á 30 MIN
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
910 psychoterapie 9100 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
305 psychiatrie 3,38
306 dětská a dorostová psychiatrie 3,38
308 návykové nemoci 3,38
309 sexuologie 3,38
901 klinická psychologie 3,38
931 dětská psychologie 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 2/1 den, 20/1 čtvrtletí
Doba trvání 2
Popis Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nevztahuje na poskytovatele lůžkové péče a poskytovatele ambulantní péče vykazující ošetřovací den denního stacionáře (00041 nebo 00042). Ve stacionáři 2/1 den.
Čím výkom začíná
Obsah a rozsah výkonu Kvalifikovaná psychoterapie skupinová některým z obecně uznaných postupů z něhož vychází způsob (začátek a ukončení), obsah a rozsah i cíl. Do dokumentace se pořizují zápisy v rozsahu potřebném pro ošetřujícího terapeuta. Podmínka: specializace v systematické psychoterapii, příp. podle původního návrh "uznané osvědčení".
Čím výkom končí
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 2 20,65 specializace v systematické psychoterapii
Celkem: 20,65
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 20,65 6,76 27

Zpět na výpis