Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 35610

PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAX. 9 OSOB Á 120 MINUT

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 35610
Název PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAX. 9 OSOB Á 120 MINUT
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
910 psychoterapie 9100 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
931 dětská psychologie 3,38
305 psychiatrie 3,38
306 dětská a dorostová psychiatrie 3,38
308 návykové nemoci 3,38
309 sexuologie 3,38
901 klinická psychologie 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 2/1 den, 20/1 čtvrtletí
Doba trvání 20
Popis Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť. Omezení frekvencí 20/1 čtvrtletí se nevztahuje na poskytovatele lůžkové péče a poskytovatele ambulantní péče vykazující ošetřovací den denního stacionáře (00041 nebo 00042). Ve stacionáři 3/1 den.
Čím výkom začíná
Obsah a rozsah výkonu Kvalifikovaná psychoterapie skupinová některým z obecně uznaných postupů z něhož vychází způsob (začátek a ukončení), obsah a rozsah i cíl. Do dokumentace se pořizují zápisy v rozsahu potřebném pro ošetřujícího terapeuta. Podmínka: specializace v systematické psychoterapii, příp. podle původního návrh "uznané osvědčení".
Čím výkom končí
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 5 20 206,47 specializace v systematické psychoterapii
Celkem: 206,47
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 206,47 67,60 274

Zpět na výpis