Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 35520

PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ, PROVÁDĚNÁ PSYCHIATREM, KLINICKÝM PSYCHOLOGEM NEBO LÉKAŘEM S PSYCHOTERAPEUTICKOU KVALIFIKACÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 35520
Název PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ, PROVÁDĚNÁ PSYCHIATREM, KLINICKÝM PSYCHOLOGEM NEBO LÉKAŘEM S PSYCHOTERAPEUTICKOU KVALIFIKACÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
910 psychoterapie 9100 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
305 psychiatrie 3,38
931 dětská psychologie 3,38
901 klinická psychologie 3,38
309 sexuologie 3,38
308 návykové nemoci 3,38
306 dětská a dorostová psychiatrie 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 4/1 den
Doba trvání 30
Popis Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů.
Čím výkom začíná
Obsah a rozsah výkonu Kvalifikovaná systematická psychoterapie některým z obecně uznaných psychoterapeutických postupů. Způsob (začátek a ukončení), obsah, rozsah i cíl vychází ze zvoleného postupu. Do dokumentace se pořídí zápis v rozsahu potřebném pro ošetřujícího terapeuta. Podmínka: specializace v systematické psychoterapii, příp. podle původního návrhu "uznané osvědčení".
Čím výkom končí
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 8 30 309,70 specializace v systematické psychoterapii
Celkem: 309,70
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 309,70 101,40 411

Zpět na výpis