Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 35023

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 35023
Název KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
305 psychiatrie 3060 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
306 dětská a dorostová psychiatrie 3,38
308 návykové nemoci 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 30
Popis V případě hospitalizace neplatí frekvenční omezení výkonu.
Čím výkom začíná Úvodním kontaktem.
Obsah a rozsah výkonu Pozorování chování a příznakových změn, rozhovor o subjektivních potížích a jejich změnách, posouzení účinku léčení, případně úprava terapie.
Čím výkom končí Administrativní činnost v potřebném rozsahu, včetně preskripce, záznamu do dokumentace a pozvání.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 6 30 309,70
Celkem: 309,70
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000059 PMAT ke kontrolnímu vyšetření 1 4,00 0,00 % 4,00
Celkem: 4,00 4,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
4,00 309,70 101,40 415

Zpět na výpis