Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 35022

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 35022
Název CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
305 psychiatrie 3060 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
306 dětská a dorostová psychiatrie 3,38
308 návykové nemoci 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 60
Popis V případě hospitalizace neplatí frekvenční omezení výkonu.
Čím výkom začíná Úvodním kontaktem, pozorováním, případně doplněním formálních údajů.
Obsah a rozsah výkonu Explorace zaměřená na mezidobí, na vývoj symptomatologie, diagnostická a terapeutická rozvaha a terapeutické zásahy včetně indikované psychoterapie, úprava a změny medikace, stanovení dalšího vyšetřovacího postupu.
Čím výkom končí Potřebné administrativní úkony, pozvání na další návštěvu, zápis do dokumentace v rozsahu potřebném pro vyšetřujícího lékaře, případně zpráva pro odesílajících lékaře.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 6 60 619,40
Celkem: 619,40
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000058 PMAT k cílenému vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 619,40 202,80 830

Zpět na výpis