Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 35021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 35021
Název KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
305 psychiatrie 3060 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
306 dětská a dorostová psychiatrie 3,38
308 návykové nemoci 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 120
Popis
Čím výkom začíná Založením dokumentace, včetně pozorování pacienta, navázáním verbálního kontaktu a spolupráce.
Obsah a rozsah výkonu Rodinná, osobní, sexuální, sociální, pracovní anamnéza, aktuální obtíže a problém, pozorování pacienta, rozhovor s dodržením základních psychoterapeutických zásad. Diagnostická úvaha včetně diferenciální, pracovní diagnóza. Další vyšetřovací plán, včetně indikace případných somatických vyšetření. Terapeutická úvaha. Vysvětlení a poučení pacienta v potřebném rozsahu a způsobu. Dokumentační zápis v rozsahu potřebném pro vyšetřujícího lékaře.
Čím výkom končí Terapeutická instruktáž, předepsání či aplikace léků, termín příští návštěvy. Administrativní úkony (např. žádanky, poukazy, vystavení PN, povinná hlášení, případně zpráva pro odesílajícího lékaře).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 6 120 1 238,79
Celkem: 1 238,79
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,00 1 238,79 405,60 1 652

Zpět na výpis